User Tools

Site Tools


site5883

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5883 [2018/12/18 09:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Oklahoma, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cornish </b> là một thị trấn hợp nhất ở phía đông Hạt Jefferson, Oklahoma, Hoa Kỳ. Dân số là 163 trong cuộc điều tra dân số năm 2010, giảm từ mức 172 trong cuộc điều tra dân số năm 2000. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cornish_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trước khi trở thành tiểu bang, Cornish là một cộng đồng ở Hạt Pickens của Chickasaw quốc gia. Nó được đặt tên theo John E. Cornish, một người dân địa phương và người chăn nuôi gia súc. Một bưu điện được mở tại Cornish vào năm 1901. ME &​quot;​Mose&​quot;​ Harris đã thành lập Ngôi nhà mồ côi Cornish và bắt đầu xây dựng vào năm 1907. Ngôi nhà sẽ tiếp tục công việc này trong bốn mươi năm tiếp theo. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cornish_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Cánh đồng Dầu mỏ được phát hiện vào tháng 8 năm 1910 khoảng 8 dặm (13 km) về phía đông bắc của Cornish. Thị trấn Ringling được thành lập vào tháng 6 năm 1914. gần khám phá và trên tuyến đường sắt Oklahoma, New Mexico và Thái Bình Dương. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[a]</​sup>​ Nhiều doanh nhân Cornish và cư dân khác chuyển đến Ringling, và Cornish giảm dần. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cornish_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cornish nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 09′46 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 35′44 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.162641 ° N 97.595472 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.162641; -97,595472 [19659016]. [19659017] Thị trấn là 25 dặm (40 km) về phía đông của waurika và 27 dặm (43 km) về phía tây Ardmore, Oklahoma. [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 0,6 dặm vuông (1,6 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 172 người, 66 hộ gia đình và 48 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 292.0 người trên mỗi dặm vuông (112,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 75 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 127,3 trên mỗi dặm vuông (49,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 69,77% Trắng, 6,40% Người Mỹ bản địa, 0,58% Châu Á, 10,47% từ các chủng tộc khác và 12,79% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 13,95% dân số.  </​p><​p>​ Có 66 hộ gia đình trong đó 36,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,6% là vợ chồng sống chung, 13,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,8% không có gia đình. 25,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,61 và quy mô gia đình trung bình là 3,10.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 30,2% dưới 18 tuổi, 5,2% từ 18 đến 24, 31,4% từ 25 đến 44, 19,8% từ 45 đến 64 và 13,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 95,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 100,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 16.000 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 18.750 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 16,750 so với $ 18.500 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 8,981. Khoảng 26,9% gia đình và 27,9% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 16,7% những người dưới mười tám tuổi và 56,0% trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên.  </​p> ​   <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ lower-alpha;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Đường sắt không bao giờ được mở rộng đến Cornish. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cornish_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ ] b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornish%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornish%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-EOHC-Cornish-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Jon D. May, &​quot;​Cornish,&​quot;​ Từ điển bách khoa về lịch sử và văn hóa Oklahoma. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2015. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornish%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2015-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2015&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 7, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2015&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornish%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACornish%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1251 ​ Cached time: 20181207132043 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.432 seconds ​ Real time usage: 0.542 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4396/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 51713/​2097152 bytes  Template argument size: 7111/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 14687/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.195/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.39 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 485.368 1 -total ​  ​60.83% 295.231 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​37.74% 183.160 1 Template:​Infobox ​  ​15.87% 77.012 5 Template:​Cite_web ​  ​10.46% 50.793 1 Template:​Short_description ​  8.56% 41.529 4 Template:​Convert ​  8.28% 40.206 2 Template:​Coord ​  7.10% 34.475 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  6.88% 33.407 16 Template:​Rnd ​  6.13% 29.755 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​130270-0!canonical and timestamp 20181207132042 and revision id 864626265 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Hướng dẫn cách vệ sinh sofa cực chuẩn cho các bà nội trợ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Một bộ <​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/">​ghế sofa đẹp</​a></​strong>​ không chỉ ở hình thức mà còn là chất lượng, ông bà ta có câu của bền tại người vì thế bạn cần có cách vệ sinh sofa đúng cách, thường xuyên sẽ giúp nâng cao tuổi thọ cũng như vẻ sang trọng của bộ ghế. ​ Sofa là nơi mọi người có thể tiếp xúc với nhiều vết bẩn, vi khuẩn do ai cũng có thể ngồi lên nằm lên, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, một vài bộ sofa cao cấp hay sofa giường còn mang nhiều tính năng khác, sự vệ sinh của một bộ sofa rất quan trọng để giữ giữ sức khỏe cho mọi thành viên. ​ [caption id="​attachment_2712"​ align="​aligncenter"​ width="​900"​]<​img class="​size-full wp-image-2712"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​ve-sinh-sofa.jpg"​ alt=" width="​900"​ height="​900"​ /> This is the image description[/​caption] ​ Một bộ sofa giá rẻ đặt ở những nơi công cộng, càng có nhiều khả năng là một tường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một vài mẹo cơ bản vệ sinh sofa mà bạn có thể thực hiện tại nhà, ngoài ra bạn có thể nhờ thuê các đơn vị vệ sinh giặt ghế sofa tại nhà theo định kỳ khoảng 6 tháng một lần để có thể triệt vi khuẩn. ​ Vết mảng bám, bụi bẩn trên ghế: ​ Làm sạch bộ <​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/​dep-me-hon-voi-nhung-mau-ghe-sofa-goc.html">​ghế sofa góc</​a></​strong>​ hàng ngày bằng cách sử dụng chiếc khăn lau ướt mềm, với những vết bẩn đã bị khô, hơi khó lau bạn có thể sử dụng đầu gối đầu để lau, sau đó sử dụng khăn ướt đã được vắt khô lau nhẹ cho tới khi cảm thấy sạch để tránh làm hỏng bề mặt của bộ sofa.  Với những vết bẩn khô, dầu mỡ đề là những vết bẩn khó lau chùi và hay bám vào bề mặt ghế khó có thể sạch được nếu chỉ dùng khăn ướt như bình thường, với các vết bẩn khó lau chùi và hay bám vào bề mặt ghế khó có thể sạch được nếu chỉ dùng khăn ướt bình thường. Với các vết bẩn này bạn cũng dùng dầu gội đầu có thể lau chùi nhưng phải dùng bàn chải lông mềm cọ xát trực tiếp trên bề mặt vết bẩn. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​size-full wp-image-2713 aligncenter"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​ve-sinh-sofa1.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​490"​ /></​p> ​ Một số vết bẩn khác khó làm sạch được nữa nó là vết bẩn do các loại thực phầm hay các đồ uống gây ra, khi thức ăn, đồ uống dị dây ra ghế, bạn nên nhanh chóng lau bằng một chiếc khăn ướt sau đó dùng khăn khô lau lại, chú ý không nên đổ trực tiếp nước lên bề mặt ghế với loại vết bẩn này vì sẽ dễ bị hư hỏng da.  Do vết bẩn dầu mỡ khó làm sạch nhất, với loại này bạn cần phải dùng giấy thấm hút lau hết vết dầu mỡ, sau đó dùng khăn lau chỗ bẩn, cuối cùng dùng khăn mềm, khô để lau sạch, để giữ bộ <​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/​ghe-sofa-bella/​ghe-sofa-phong-khach-2">​ghế sofa phòng khách</​a></​strong>​ đẹp như lúc mới mua, nhất là nững bộ ghế cao cấp nên vệ sinh thường xuyên nhanh và nhanh chóng, cẩn thận để tránh ảnh hưởng xấu đến bề mặt da của bộ sofa. 
 +Hướng dẫn cách vệ sinh sofa cực chuẩn cho các bà nội trợ </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5883.txt · Last modified: 2018/12/18 09:46 (external edit)