User Tools

Site Tools


site5862

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5862 [2018/12/18 08:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​div><​p>​ Thành phố ở bang Minnesota, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Corcoran </b> là một thành phố thuộc hạt Hennepin, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Dân số là 5379 ở điều tra dân số năm 2010. [19659003] Địa lý [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 36,00 dặm vuông (93,24 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 35,72 dặm vuông (92,51 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,28 dặm vuông (0,73 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659006] Quận Đường 10 , 19, 30 và 116 là bốn trong số các tuyến đường chính. Quốc lộ Minnesota 55 nhanh chóng đi dọc theo rìa phía nam của thành phố. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Corcoran được định cư vào năm 1855, và được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 1858. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Thành phố được đặt theo tên của Patrick B. Corcoran, giáo viên đầu tiên , thương gia và bưu điện của thị trấn. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Patrick B. Corcoran có nguồn gốc từ Ireland, nhưng chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1847, và đến huyện Hennepin vào năm 1855. Thành phố Corcoran được thành lập vào ngày 4 tháng 12 năm 1948.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.237 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.656 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 156,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.199 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 22.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.630 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.379 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.686 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2010, có 5.379 người, 1.867 hộ gia đình và 1.543 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 150,6 người trên mỗi dặm vuông (58,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.919 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 53,7 mỗi dặm vuông (20,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 92,8% da trắng, 0,4% người Mỹ gốc Phi, 0,5% người Mỹ bản địa, 3,4% người châu Á, 1,7% từ các chủng tộc khác và 1,2% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 2,8% dân số.  </​p><​p>​ Có 1.867 hộ gia đình trong đó 33,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 73,2% là vợ chồng sống chung, 5,0% có chủ hộ là nữ không có chồng, 4,4% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 17,4% là những người không phải là gia đình. 12,4% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 3,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,88 và quy mô gia đình trung bình là 3,14.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 44,4 tuổi. 25,1% cư dân dưới 18 tuổi; 7,8% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 18,1% là từ 25 đến 44; 39,7% là từ 45 đến 64; và 9,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 52,0% nam và 48,0% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ có 5.630 người, 1.784 hộ gia đình và 1.512 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 157,4 người trên mỗi dặm vuông (60,8 / km²). Có 1.804 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 50,4 mỗi dặm vuông (19,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 96,70% da trắng, 0,20% người Mỹ gốc Phi, 0,20% người Mỹ bản địa, 1,76% người châu Á, 0,37% từ các chủng tộc khác và 0,78% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,87% dân số. 36,3% là người Đức, 15,4% người Na Uy, 7,8% người Thụy Điển và 7,0% người gốc Ailen. ​ </​p><​p>​ Có 1.784 hộ gia đình trong đó 47,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 76,5% là vợ chồng sống chung, 5,0% có chủ hộ là nữ không có chồng và 15,2% không có gia đình. 10,5% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 2,2% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,16 và quy mô gia đình trung bình là 3,42.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 32,7% dưới 18 tuổi, 6,8% từ 18 đến 24, 31,6% từ 25 đến 44, 24,4% từ 45 đến 64 và 4,5% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 108,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 108,5 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 78,984 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 81.322. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 46,491 so với $ 34,078 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 29,467. Khoảng 0,5% gia đình và 0,9% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 0,5% những người dưới 18 tuổi và 4,4% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố Corcoran, Minnesota&​quot;​. Thành phố Corcoran, Minnesota <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=City+of++Corcoran%2C+Minnesota&​rft.pub=City+of++Corcoran%2C+Minnesota&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ci.corcoran.mn.us%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố Corcoran Minnesota&​quot;​. Thành phố-Data.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=City+of++Corcoran+Minnesota&​rft.pub=City-Data.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.city-data.com%2Fcity%2FCorcoran-Minnesota.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gazetteer_files-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012/07/14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-11-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-11-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về Tên Địa lý&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2010_Census-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dữ liệu giới hạn điều tra dân số năm 2010 (Luật công 94-171)&​quot;​. <i> American Fact Downloader </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, điều tra dân số năm 2010. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 23 tháng 4 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=American+FactFinder&​rft.atitle=2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST13%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố Corcoran Minnesota&​quot;​. Thành phố-Data.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=City+of++Corcoran+Minnesota&​rft.pub=City-Data.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.city-data.com%2Fcity%2FCorcoran-Minnesota.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cho Corcoran, Minnesota, MN&​quot;​. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 10, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Corcoran%2C+Minnesota%2C+MN&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D20952&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACorcoran%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 45 ° 05′43 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 32′51 W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 45.09528 ° N 93.547 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 45.09528; -93.54750 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span> ​ </​p> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1254 ​ Cached time: 20181207093323 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.440 seconds ​ Real time usage: 0.592 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4517/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 66109/​2097152 bytes  Template argument size: 8361/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29021/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.190/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.91 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 507.341 1 -total ​  ​47.58% 241.397 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​26.82% 136.056 1 Template:​Infobox ​  ​23.33% 118.344 1 Template:​Reflist ​  ​19.71% 99.976 11 Template:​Cite_web ​  ​10.71% 54.361 1 Template:​Short_description ​  ​10.55% 53.524 1 Template:​Commons_category ​  6.77% 34.325 5 Template:​Convert ​  5.84% 29.643 2 Template:​Coord ​  4.01% 20.332 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​120170-0!canonical and timestamp 20181207093323 and revision id 861051729 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Tại sao gia đình bạn nên chọn ghế salon gỗ phòng khách ? 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​em>​Nội thất phòng khách</​em>​ là một phần hết sức quan trọng của ngôi nhà bạn và đặc biệt phòng khách là nơi tiếp những vị khách thân mật của gia đình. Nó là bộ mặt của gia đình bạn, là nơi tiếp khách cũng như quây quần gia đình sau một ngày làm việc vất vả căng thẳng. Ngày nay mặc dù salon nệm đã trở nên khá thịnh hành tuy nhiên vẫn không thể nào thay thế được salon gỗ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nhiều gia đình vẫn chọn <​strong>​salon gỗ phòng khách</​strong>​ làm nội thất. ​ <​strong>​Nguyên vật liệu làm lên bộ salon gỗ</​strong> ​ Điều trước hết chúng ta phải biết rằng, salon khá sang trọng và lịch sự. Nguồn nguyên liệu gỗ là nguyên liệu cao cấp và có giá thành không hề rẻ nếu không nói là quý hiếm với nhiều loại nguyên liệu gỗ cao cấp. Vì thế căn nhà của gia đình bạn sẽ trở nên thật lộng lẫy và sang trọng với bộ <​strong>​salon gỗ phòng khách.</​strong>​ Nhờ đó mà chủ nhà cũng sẽ trở nên tự tin hơn với căn nhà của mình. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2211"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​tai-sao-gia-dinh-ban-nen-chon-ghe-salon-go-phong-khach.-1-1.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​536"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Căn nhà của bạn sẽ thật sang trọng nếu có một bộ salon gỗ cao cấp</​em></​p> ​ <​strong>​Tuổi thọ của salon gỗ</​strong> ​ Lí do quan trọng thứ hai bạn nên mua ghế <​strong>​salon gỗ phòng khách</​strong>​ đó là tuổi thọ lâu bền của salon gỗ. Một bộ salon gỗ làm từ nguyên liệu gỗ tốt, không nói đến những nguồn nguyên liệu kém chất lượng thì có thể tồn tại lên đến hàng chục năm. Dám chắc rằng, các bạn càng sự dụng đồ lâu thì càng cảm thấy yếu tố tuổi thọ sẽ càng trợ nên quan trọng và được ưu tiên hàng đầu đối với những sản phẩm có giá trị cao như salon gỗ. Bạn và gia đình chắc hẳn sẽ không thích cảm giác với việc vài năm lại phải sửa chữa hay thay thế một món đồ nào đó. Vì vậy đây có thể xem là một trong những yếu tố quan trọng khiến nhiều gia đình lựa chọn salon gỗ. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2210"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​tai-sao-gia-dinh-ban-nen-chon-ghe-salon-go-phong-khach.-2-1.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​385"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Độ bền của salon gỗ có thể lên tới hàng chục năm</​em></​p> ​ <​strong>​Lợi ích mang lại</​strong> ​ Một lí do khác khiến nhiều gia đình chuộng bộ <​strong>​salon gỗ phòng khách</​strong>​ hơn các sản phẩm salon hay <​em>​sofa</​em>​ phòng khách khác đó chính là lợi ích của đồ gỗ với sức khỏe gia đình bạn. Salon gỗ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Với gỗ tự nhiên thì nguy cơ hít phải bụi gỗ sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt gỗ cao cấp có thể đuổi các loại côn trùng như kiến, muỗi.... Nhờ thế mà sức khỏe gia đình bạn cũng sẽ được đảm bảo. Ngoài ra còn có rất nhiều lí do khác mà người tiêu dùng ưa chuộng salon gỗ hơn các loại sản phẩm khác. Tùy theo cách nhìn nhận, sở thích cũng như khả năng tài chính của từng cá nhân mà lựa chọn ghế salon gỗ được cân nhắc. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì đẳng cấp của một bộ salon gỗ cũng sẽ không bao giờ dễ dàng thay thế bởi các loại sản phẩm khác. 
 +Tại sao gia đình bạn nên chọn ghế salon gỗ phòng khách ?
site5862.txt · Last modified: 2018/12/18 08:24 (external edit)