User Tools

Site Tools


laef4064

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4064 [2018/12/18 08:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div> ​ <p> Thị trấn đặc quyền ở Michigan, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Canton </​b>​chính thức là <b> Charter town of Canton </​b>​là một thị trấn đặc quyền của quận Wayne ở bang Michigan của Hoa Kỳ. Nó nằm khoảng 8 dặm (13 km) về phía tây của các giới hạn thành phố Detroit và 8 dặm (13 km) về phía đông của các giới hạn thành phố Ann Arbor. Theo điều tra dân số năm 2010, thị trấn này có dân số 90.173, <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ khiến nó trở thành thị trấn lớn thứ hai của Michigan và cộng đồng lớn thứ mười một. Canton được xếp hạng là nơi thu nhập cao thứ 96 tại Hoa Kỳ với dân số 50.000 trở lên. Canton town cũng liên tục được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất ở Hoa Kỳ, cũng như ở bang Michigan. Vào năm 2015, thị trấn đã được xếp hạng là thành phố an toàn thứ 29 ở Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-Safety_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Canton là một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất của Michigan. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trước đó, vào ngày 20 tháng 10 năm 1829, cơ quan lập pháp đã thông qua dự luật. thị trấn Lima và Richland ra khỏi thị trấn Bucklin. Thống đốc Lewis Cass đã trả lại các hành vi không được chấp thuận, trích dẫn một cuộc xung đột theo luật. Những cái tên mâu thuẫn với các bưu điện tồn tại, trái với luật lãnh thổ từ ngày 12 tháng 4 năm 1827, cấm kết hợp một thị trấn mới mang cùng tên với bất kỳ bưu điện nào hiện có. Do đó, cơ quan lập pháp đã phải thay thế tên của Nankin và Pekin sau các thành phố Nam Kinh (Nanking) và Bắc Kinh (Bắc Kinh) ở Trung Quốc. Tên của Pekin đã bị dập tắt khi được đổi tên thành Redford vào năm 1833.  </​p><​p><​b>​ Thị trấn Canton </b> được thành lập theo đạo luật của Cơ quan lập pháp lãnh thổ Michigan vào ngày 7 tháng 3 năm 1834 trong một phần phía nam của thị trấn Plymouth. Nó được đặt tên để vinh danh cảng và thủ phủ tỉnh được biết đến trong lịch sử là Canton, Imperial China, ngày nay được biết đến từ tiêu chuẩn bính âm là Quảng Châu. ​ </​p><​p>​ Cuộc họp đầu tiên để tổ chức thị trấn được tổ chức vào tháng 4 năm 1834.  </​p><​p>​ Vào mùa hè năm 2002, sâu đục thân tro ngọc lục bảo được phát hiện ở Canton, cuối cùng phá hoại vùng Great Lakes. ​ </​p><​p>​ Bảo tàng và Hội lịch sử Canton mở cửa năm 1982 trong một ngôi trường một phòng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 36,0 dặm vuông (93 km <sup> 2 </​sup>​). Không có phần nào của tổng diện tích được bao phủ bởi nước. Phía nam của thị trấn bị rút cạn bởi Hạ lưu sông Rouge và các phụ lưu của nó, bao gồm cả Lạch thông, chảy từ góc tây bắc đến phía đông nam. Phía đông bắc bị rút cạn bởi Lạch Tonquish và Lạch Garden, là các nhánh của Middle River Rouge. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2009)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​] <span class="​mw-editsection-bracket">​ 19659021] Nhà tuyển dụng hàng đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo Báo cáo tài chính toàn diện năm 2010 của Charter Town, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ nhà tuyển dụng hàng đầu trong thành phố là:  </​p> ​ <p> Nhà xuất bản Visible Ink Press có trụ sở chính tại Canton. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Sân bay Canton-Plymouth-Mettetal nằm ở Canton Canton. <sup id="​cite_ref-Canton_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thị trấn Canton được phục vụ bởi các trường cộng đồng Plymouth-Canton (phục vụ phía bắc 2/3 của Canton), các trường cộng đồng Wayne-Westland (phục vụ khu vực phía đông nam của Canton) và Van Buren Public School (phục vụ phần phía tây nam của thị trấn). P-CCS bao gồm hầu hết các thị trấn Canton, thành phố Plymouth, thị trấn Plymouth và các phần của thị trấn Salem, Superior và Northville. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Schools">​ Các trường học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Wayne-Westland_Community_Schools">​ Các trường cộng đồng Wayne-Westland </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Một phần nằm trong các trường cộng đồng Wayne-Westland <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-CantonZoning_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ ] Hầu hết các khu vực được phân vùng của Wayne-Westland được phân vùng đến Trường tiểu học Walker-Winter ở Canton. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Một phần nhỏ được phân vùng cho Trường tiểu học Roosevelt-McGrath ở Wayne. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ thuộc khu vực Wayne-Westland của Canton được phân vùng đến Trường tiểu học Adams Upper ở Westland, <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Trường trung học Franklin ở Wayne, <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ và Trường trung học tưởng niệm Wayne ở Wayne. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Các phần khác được phân vùng cho Trường tiểu học Marshall Upper , <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Trường trung học Stevenson ở Westland, <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Trường trung học John Glenn, tất cả đều ở Westland. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Một phần nằm trong các trường cộng đồng Plymouth-Canton. ​ </​p> ​ <​ul><​li>​ Trường tiểu học Allen </​li> ​ <li> Trường tiểu học Bentley </​li> ​ <li> Trường tiểu học Bird </​li> ​ <li> Trường trung học Canton * </​li> ​ <li> Trường trung học Discovery </​li> ​ <li> Trường tiểu học Dodson </​li> ​ <li> Trường trung học Eriksson </​li> ​ <li> 19659048] Trường tiểu học Farrand </​li> ​ <li> Trường tiểu học dã chiến </​li> ​ <li> Trường tiểu học Gallzar </​li> ​ <li> Trường tiểu học Hoben </​li> ​ <li> Trường tiểu học Hulsing </​li> ​ <li> Trường tiểu học Isbister </​li> ​ <li> Trường tiểu học Liberty </​li> ​ <li> Trường trung học tiên phong </​li> ​ <li> Trường trung học Plymouth * </​li> ​ <li> Trường trung học Salem * </​li> ​ <li> Trường tiểu học Smith </​li> ​ <li> Trung tâm Starkweather (Giáo dục thay thế) </​li> ​ <li> Trung tâm kiểm lâm (Giáo dục thay thế) </​li> ​ <li> Trường tiểu học Tonda </​li> ​ <li> Trường trung học West </​li> ​ <li> Trường tiểu học Công nhân </​li></​ul><​p>​ (* Một phần của Công viên Giáo dục Plymouth-Canton) ​ </​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_charter_schools">​ Các trường bán công </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​ul><​li>​ Học viện Hiến chương Canton </​li> ​ <li> Đạt được Học viện Điều lệ </​li> ​ <li> Học viện Hiến chương Nam Canton </​li> ​ <li> Học viện Điều lệ Học viện Plymouth </​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Private_schools">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​ul><​li>​ Trường Công giáo All Saints </​li> ​ <li> Học viện Christian Christian </​li> ​ <li> Plymouth Canton Montessori </​li> ​ <li> Học viện Lưỡi liềm Quốc tế </​li> ​ <li> Học viện Banyan Montessori </​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_education">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​   <p> Năm 2015, Canton được xếp hạng là thành phố an toàn thứ 29 tại Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-Safety_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.313 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11.057 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 108.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 48.1 339,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 57,047 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 76.366 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 90.173 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18.1% [1965997] Thị trấn Canton là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Tổng điều tra dân số năm 2000 để cộng đồng sẽ xuất hiện trong danh sách các địa điểm (như thành phố và làng) cũng như trong danh sách các phân khu của quận (như các thị trấn khác). Số liệu thống kê cuối cùng cho thị trấn và CDP là giống hệt nhau.  </​p><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2010, có 90.173 người, 32.771 hộ gia đình và 24.231 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 2.121,5 mỗi dặm vuông (819,0 / km²). Có 34.829 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 789,8 mỗi dặm vuông (304,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 72,2% da trắng, 10,2% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 14,1% người châu Á (80,0% người Ấn Độ, 2,2% người Hoa, 0,7% người Philippines),​ người đảo Thái Bình Dương 0,0%, 0,7% từ các chủng tộc khác và 1,91% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 3,1% dân số.  </​p><​p>​ Có 27.490 hộ gia đình trong đó 42,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,4% là vợ chồng sống chung, 8,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,2% không có gia đình. 20,5% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 4,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,77 và quy mô gia đình trung bình là 3,26. Giá hộ gia đình trung bình là $ 239,900 theo ước tính của Cơ quan điều tra cộng đồng Mỹ năm 2006 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 29,0% ở độ tuổi 18, 8,0% từ 18 đến 24, 34,9% từ 25 đến 44, 22,1% từ 45 đến 64 và 5,9% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 33 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 98,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 96,2 nam.  </​p><​p>​ Theo một ước tính năm 2007, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thị trấn là $ 82,669 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 95,267. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Nam giới có thu nhập trung bình là $ 61,570 so với $ 35,615 cho nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 28,609. Khoảng 2,9% gia đình và 3,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 4,2% những người dưới 18 tuổi và 5,5% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Precious Adams, vũ công ba lê sinh ra và lớn lên ở Canton <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ </​li> ​ <li> Brian Calhoun, sao lưu chạy trở lại cho Detroit Lions <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2014)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ </​li> ​ <li> Robert L. McKenzie, còn được gọi là Bobby McKenzie, nhà phân tích chính sách trong nước và nước ngoài, nhà bình luận công cộng, và học giả của Trung Đông và Bắc Phi. Ông là một thành viên thỉnh giảng tại Viện Brookings, một cựu ứng cử viên Dân chủ cho khu vực quốc hội thứ 11 của Michigan, và là cựu Cố vấn cao cấp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. </​li> ​ <li> Nathan Perkovich, chuyển tiếp cho Medvescak Zagreb của KHL và Albany Devils của AHL ; lớn lên ở Canton </​li> ​ <li> Nate Robertson, cựu vận động viên MLB cho Detroit Tigerers, Florida Marlins, và Philadelphia Phillies <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​li> ​ <li> Allison Schmitt, vận động viên bơi lội Olympic Olympic mùa hè 2012 Thế vận hội; Đội trưởng bơi lội của đội tuyển Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​ [24] </​sup>​ </​li> ​ <li> Jason Stollsteimer,​ ca sĩ chính và guitar của ban nhạc The Von Bondies, tham dự Công viên giáo dục Plymouth-Canton </​li> ​ <li> James Wisniewski, người bảo vệ cho cơn bão Carolina; trước đây với Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks, New York Islanders và Montreal Canadiens; sinh ra ở Canton </​li> ​ <li> Kyle Brindza, người thay thế bóng đá Mỹ, chơi cho Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers và New York Jets </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Gallery">​ Thư viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b [196591] &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Khảo sát địa chất Hệ thống thông tin tên địa lý: Canton, Michigan </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Chủng tộc, Tây Ban Nha hoặc La tinh, Tuổi và Nhà ở: Dữ liệu điều tra lại điều tra dân số năm 2010 (Luật công cộng 94-171) ), Thị trấn điều lệ Canton, Quận Wayne, Michigan &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Fact Downloader 2. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 9, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Canton+charter+township%2C+Wayne+County%2C+Michigan&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Safety-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố Troy xếp hạng an toàn nhất ở Michigan, 23 Hoa &quot;. Ngày 15 tháng 2 năm 2015. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Troy+Ranked+Safest+City+In+Michigan%2C+23rd+In+United+States&​rft.date=2015-02-15&​rft_id=http%3A%2F%2Fdetroit.cbslocal.com%2F2015%2F02%2F15%2Ftroy-ranked-safest-city-in-michigan-23rd-in-united-states%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Khảo sát địa chất Hệ thống thông tin tên địa lý: Sheldon, Michigan </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Khảo sát địa chất Hệ thống thông tin tên địa lý: Cherry Hill, Michigan </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Charter town of Canton CAFR&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 5 tháng 10 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2017-05-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Charter+Township+of+Canton+CAFR&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.canton-mi.org%2Fpdfs%2FFinance%2Fcafr_2010.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Liên hệ với chúng tôi.&​quot;​ Mực in hữu hình. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2012. &​quot;​43311 Joy Road # 414 Canton, MI 48187-2075&​quot;​ </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Canton-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​thị trấn Canton, quận Wayne, Michigan.&​quot;​ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2009. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Nhà.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2012. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-CantonZoning-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Bản đồ phân vùng&​quot;​ (Lưu trữ) Thành phố Canton. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trường tiểu học Walker-Winter&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​rooseveltm.pdf.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​adams.pdf.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​franklin.pdf.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​waynemem.pdf.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trường tiểu học Marshall Upper&​quot;​ (Lưu trữ). Trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trường trung học Stevenson&​quot;​ (Lưu trữ) Trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​johnglenn.pdf.&​quot;​ (Lưu trữ) Các trường cộng đồng Wayne-Westland. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Thị trấn Canton, Hạt Wayne, Tờ Thông tin Michigan, Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ năm 2006, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Factfinder.c tắc.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2014-08-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=Factfinder.census.gov&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fservlet%2FACSSAFFFacts%3F_event%3DChangeGeoContext%26geo_id%3D06000US2616313120%26_geoContext%3D01000US%257C04000US24%257C16000US2472450%26_street%3D%26_county%3Dcanton%26_cityTown%3Dcanton%26_state%3D04000US26%26_zip%3D%26_lang%3Den%26_sse%3Don%26ActiveGeoDiv%3DgeoSelect%26_useEV%3D%26pctxt%3Dfph%26pgsl%3D010%26_submenuId%3Dfactsheet_1%26ds_name%3DACS_2006_SAFF%26_ci_nbr%3Dnull%26qr_name%3Dnull%26reg%3Dnull%253Anull%26_keyword%3D%26_industry%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Loeffler-Gladstone,​ Nicole (9 tháng 2 năm 2018). &​quot;​Hiệu ứng mù sương: Precious Adams, Nghệ sĩ đầu tiên, Ba lê quốc gia Anh&​quot;​. <i> Vũ điệu tinh thần </i>. Tập đoàn truyền thông Macfadden. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Dance+Spirit&​rft.atitle=The+Misty+Effect%3A+Precious+Adams%2C+First+Artist%2C+English+National+Ballet&​rft.date=2018-02-09&​rft.aulast=Loeffler-Gladstone&​rft.aufirst=Nicole&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.dancespirit.com%2Fprecious-adams-2532287053.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Thống kê và lịch sử của Nate Robertson | Bóng chày-Reference.com&​quot;​. <i> Bóng chày-Reference.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-09-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Baseball-Reference.com&​rft.atitle=Nate+Robertson+Statistics+and+History++%7C+Baseball-Reference.com&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.baseball-reference.com%2Fplayers%2Fr%2Froberna01.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Allison Schmitt&​quot;​. <i> teamusa.org </i>. Ủy ban Olympic Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 8 tháng 6 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=teamusa.org&​rft.atitle=Allison+Schmitt&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.TeamUSA.org%2Fusa-swimming%2Fathletes%2Fallison-schmitt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​           <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1263 ​ Cached time: 20181210001515 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.852 seconds ​ Real time usage: 1.143 seconds ​ Preprocessor visited node count: 6026/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 158048/​2097152 bytes  Template argument size: 25295/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 4/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 36713/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.323/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 8.87 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 955.153 1 -total ​  ​39.80% 380.172 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​22.32% 213.223 1 Template:​Infobox ​  ​17.96% 171.569 1 Template:​Reflist ​  ​12.79% 122.148 7 Template:​Cite_web ​  8.38% 80.003 1 Template:​Short_description ​  7.15% 68.261 1 Template:​Commons_category ​  6.67% 63.737 4 Template:​Navbox ​  5.81% 55.481 2 Template:​Citation_needed ​  5.30% 50.591 2 Template:​Fix ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​119246-0!canonical and timestamp 20181210001514 and revision id 872907887 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Thiết kế thông minh cho căn hộ 62m2 chung cư Park Hill Times City 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn hộ mẫu thuộc <​strong>​chung cư Park Hill Times City</​strong>​ của chị Ngọc Thảo được các kiến trúc sư của Vietnamarch lên phương án thiết kế theo phong cách Contemporary – Một phong cách thiết kế đương đại, chú trọng đến cái mới lạ, sự thông minh tiện lợi cho những căn hộ nhỏ hơn là sự rườm rà, phóng đại. Một ý tưởng thiết kế hoàn hảo cho căn hộ chung cư nhỏ 62m2.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bài viết liên quan: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Thiết kế căn hộ mẫu Park 6-02 chung cư Park Hill Time City / </​span><​span style="​color:​ #​0000ff;">​Mang nhiều không gian xanh vào thiết kế nội thất căn hộ 02 Park 5 chung cư Park Hill Times City</​span></​strong></​span></​p><​h2><​span id="​1_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_don_gian_ma_tinh_te"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1. Thiết kế nội thất phòng khách đơn giản mà tinh tế.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng khách được bao phủ bởi tông màu xám kết hợp với trắng làm chủ đạo, không những phù hợp với mệnh của chủ nhân hơn nữa sự kết hơp tinh tế trong thiết kế nội thất vừa đương đại lại vừa ấn tượng. Nới vách gương, nhiều tấm gỗ được cắt và dán tỉ mỉ chính là điểm nhấn cho phòng khách của khu căn hộ.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6732"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0210/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0210-.jpg"​ data-orig-size="​920,​915"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0210" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất phòng khách đơn giản mà tinh tế.&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0210-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0210-.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-6732 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng khách đơn giản mà tinh tế." src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0210-.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất phòng khách đơn giản mà tinh tế." width="​920"​ height="​915"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất phòng khách đơn giản mà tinh tế lấy ý tưởng từ Contemporary</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một màu sắc tuy không mới nhưng nhờ những vật dụng trang trí đơn giản nhưng gần gũi phối kết hợp với khiếu thẩm mỹ của gia chủ đã mang lại một hơi thở mới cho phong cách đương đại nhưng cũng rât trẻ trung này.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6733"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0211/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0211-.jpg"​ data-orig-size="​920,​839"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất chung cư park hill" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất mẫu của căn hộ mẫu chung cư Park Hill Times City.&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0211-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0211-.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-6733 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất căn mẫu chung cư Park Hill Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0211-.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất căn mẫu chung cư Park Hill Times City" width="​920"​ height="​839"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất căn mẫu chung cư Park Hill Times City</​span></​p><​h2><​span id="​2_Noi_that_bep_am_cung_tien_nghi"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2. Nội thất bếp ấm cúng tiện nghi.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ăn là nơi gia đình đoàn tụ cùng nhau thưởng thức những bữa cơm ấm cúng và nóng hổi. Nhận thức được điều này KTS của Vietnamarch đã khéo léo trong <span style="​color:​ #​0000ff;"><​a style="​color:​ #​0000ff;"​ href="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that/​thiet-ke-noi-that-chung-cu/"​ target="​_blank">​thiết kế nội thất chung cư</​span>​ không gian bếp sao cho vừa đơn giản từ những mảng tường dán decor nhưng không những thế mà còn vẫn rất hiện đại, đầy đủ công năng và thiết bị phục vụ cho những bữa cơm ấm cúng của chủ nhân căn hộ.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6734"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0212/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0212-.jpg"​ data-orig-size="​920,​895"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0212" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​ Ý tưởng Contemporary vừa độc đáo vừa mới lạ&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0212-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0212-.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-6734 size-full"​ title="​Ý tưởng Contemporary vừa độc đáo vừa mới lạ cho phòng bếp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0212-.jpg"​ alt="​Ý tưởng Contemporary vừa độc đáo vừa mới lạ cho phòng bếp" width="​920"​ height="​895"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ý tưởng Contemporary vừa độc đáo vừa mới lạ cho phòng bếp</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6735"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0213/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0213-.jpg"​ data-orig-size="​920,​927"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0213" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Nội thất bếp ấm cúng tiện nghi mà vẫn trang nhã lịch sự.&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0213-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0213-.jpg"​ class="​wp-image-6735 size-full aligncenter"​ title="​Khu vực bếp nấu hiện đại và gọn gàng với tủ bếp cao cấp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0213-.jpg"​ alt="​Khu vực bếp nấu hiện đại và gọn gàng với tủ bếp cao cấp" width="​920"​ height="​927"/>​Khu vực bếp nấu hiện đại và gọn gàng với tủ bếp cao cấp – Thiết kế nội thất chung cư</​span></​p><​h2><​span id="​3_Phong_ngu_su_cong_huong_giua_truyen_thong_va_duong_dai"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <​strong>​3. Phòng ngủ sự cộng hưởng giữa truyền thống và đương đại</​strong>​ </​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cùng khám phá Phòng ngủ bên trong căn hộ. Được thiết kế xuyên suốt là tông màu trắng vàng nổi bật kết hợp với màu sắc nội thất là sự bố trí của với nhiều kệ, giá gỗ giúp chủ nhân có nhiều không gian để đặt tài liệu và đồ trang trí vừa giúp nâng cao phong cách thẩm mỹ cho chủ sở hữu.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​a href="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0214-.jpg"><​img data-attachment-id="​6736"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0214/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0214-.jpg"​ data-orig-size="​920,​798"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0214" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư Park Hill Times City&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0214-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0214-.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-6736 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư Park Hill Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0214-.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư Park Hill Times City" width="​920"​ height="​798"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế nội thất</​strong>​ phòng ngủ với giường thông minh của V-Home giúp chủ nhà có một phòng làm việc rộng rãi và trở thành phòng ngủ khi cần thiết khi hạ giường xuống.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6737"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0215/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0215-.jpg"​ data-orig-size="​920,​561"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0215" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Gía sách được bố trí hợp lý nâng cao năng lực thẩm mỹ của chủ nhân&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0215-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0215-.jpg"​ class="​size-full wp-image-6737 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0215-.jpg"​ alt="​Gía sách được bố trí hợp lý nâng cao năng lực thẩm mỹ của chủ nhân" width="​920"​ height="​561"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đặc biệt chiếc giường có thể được gập vào cất đi trong chiếc tủ </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ của chủ nhân căn hộ tuy nhỏ nhắn nhưng rất tinh tế do được bày trí khéo léo ngăn nắp từ những kệ giá sách hay những chiếc ghế vừa như vật dụng trang trí lại vừa ấn tượng. Qua không gian của phòng ngủ có thể thấy được gia chủ là một người vô cùng thích đọc sách và vô cùng gọn gàng ngăn nắp đồng thời cũng góp phần mang lại nhiều nguồn năng lượng cho một ngày làm việc mới.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​6738"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-thong-minh-trong-can-ho-62m2-chung-cu-park-hill-times-city/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-0216/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0216-.jpg"​ data-orig-size="​920,​573"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park 11 – 0216" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Phòng ngủ vừa ấm cúng vừa gọn gàng&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0216-.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0216-.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-6738 size-full"​ title="​Phòng ngủ được thiết kế tiện nghi " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​02/​thiet-ke-noi-that-mau-can-ho-park-11-–-0216-.jpg"​ alt="​Phòng ngủ được thiết kế tiện nghi " width="​920"​ height="​573"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ được thiết kế tiện nghi với nội thất thông minh, hệ tủ kệ sách đầu giường hay cũng là bàn trang điểm, đèn ngủ, dãy ghế dài gần cửa sổ cũng là nơi để sách. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các KTS Vietnamarch đã hướng không gian của căn hộ chị Ngọc Thảo đến một phong cách độc đáo mới lạ phù hợp với quy mô căn hộ nhỏ nhắn, nhưng đây đủ tiện ghi với <span style="​color:​ #​0000ff;">​thiết kế nội thất thông minh</​span>​ mà vẫn vô cùng sáng tạo tại chung cư Park Hill Times City. Bạn cũng có thể sở hữu một căn hộ như thế khi đến với Vietnamarch chúng tôi để dược tư vấn hỗ trợ.</​span></​p><​h2><​span id="​4_Lien_he_chung_toi"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​4. Liên hệ chúng tôi:</​strong></​span></​span></​h2><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khách hàng muốn xem <​strong>​căn mẫu chung cư park hill Times City</​strong>​ vui lòng liên hệ với chúng tôi:</​span></​h3><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc nội thất Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP tại: 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​815</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế thông minh cho căn hộ 62m2 chung cư Park Hill Times City
laef4064.txt · Last modified: 2018/12/18 08:24 (external edit)