User Tools

Site Tools


laef4063

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4063 [2018/12/18 08:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div> ​ <p> Thị trấn ở Massachusetts,​ Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Canton </b> là một thị trấn thuộc hạt Norfolk, Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Dân số là 21.561 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. Canton là một phần của Greater Boston, khoảng 15 dặm (24 km) về phía tây nam của trung tâm thành phố Boston. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Canton được chính thức hợp nhất vào ngày 23 tháng 2 năm 1797 từ thị trấn Stoughton, Massachusetts. Cái tên &​quot;​Canton&​quot;​ được đề xuất bởi Elijah Dunbar và xuất phát từ niềm tin ban đầu rằng Canton, Trung Quốc ở phía đối diện hoàn toàn với trái đất (antipodal),​ tuy nhiên lý thuyết này đã được đưa ra. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ 19659008]] </​sup>​ Ngoài việc là một công dân nổi tiếng của bang Canton, Elijah Dunbar còn là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội âm nhạc Stoughton từ 1786 đến 1808. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Bây giờ được đặt tên là Hiệp hội âm nhạc Old Stoughton, đây là xã hội hợp xướng lâu đời nhất trong Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Paul Revere đã xây dựng nhà máy cán đồng đầu tiên của quốc gia tại Canton vào năm 1801. Bài thơ của ông có tựa đề <i> Canton Dale </i> bày tỏ tình cảm của ông đối với thị trấn. Canton là địa điểm của Công ty Ba Lan Rising Sun Stove, được thành lập bởi Elijah Morse, một thương nhân giàu có và người tạo ra bếp lò bụng. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2015)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Commerce">​ Thương mại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Canton là trụ sở của Dunkin &#​39;​Donuts,​ Computerhare (HQ Bắc Mỹ), Organogenesis,​ Inc., Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Boston, Tập đoàn Interpolymer,​ Tập đoàn Bán lẻ Nam, và trước đây, Tweeter . Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Sư đoàn Massachusetts của Quân đội Cứu quốc. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Top_employers">​ Nhà tuyển dụng hàng đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo Báo cáo tài chính toàn diện năm 2011 của Thị trấn, <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ các nhà tuyển dụng hàng đầu trong thành phố là:  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 19,6 dặm vuông (51 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 18,9 dặm vuông (49 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 0,6 dặm vuông (1,6 km <sup> 2 </​sup>​) của nó (3,27%) là nước. ​ </​p><​p>​ Canton nằm dưới chân Great Blue Hill. Sông Canton chảy qua trung tâm thị trấn, nối một chuỗi các hồ nhỏ bao gồm Bolivar và Forge Ponds và chảy vào sông Neponset. Sông Neponset tạo thành ranh giới giữa Canton và các nước láng giềng phía tây: Norwood, Westwood và Dedham. Ngoài đất rừng, khu vực này bao gồm các vùng đất ngập nước, đặc biệt là ở phía đông dọc theo Tuyến đường 138 gần biên giới Randolph và Stoughton, và ở phía tây dọc theo I-95.  </​p><​p>​ Canton giáp các thị trấn Dedham, Milton, Norwood, Randolph, Sharon, Stoughton, Westwood và khu phố Hyde Park ở thành phố Boston. ​ </​p> ​ <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Khu bảo tồn Blue Hills (Đài quan sát khí tượng Blue Hill), quy tắc 1891−2010,​ cực trị 1885 hiện tại  </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng một  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng hai  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FF9429; color:#​000000;">​ 68 <br/> (20)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9429; color:#​000000;">​ 68 <br/> (20)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4100; color:#​000000;">​ 89 <br/> (32)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 94 <br/> (34)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 94 <br/> (34)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1F00; color:#​000000;">​ 99 <br/> (37)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1800; color:#​FFFFFF;">​ 100 <br/> (38)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1800; color:#​FFFFFF;">​ 101 <br/> (38)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1F00; color:#​000000;">​ 99 <br/> (37)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 88 <br/> (31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 81 <br/> (27)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7F00; color:#​000000;">​ 74 <br/> (23)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1800; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 101 <br/> (38)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #EBEBFF; color:#​000000;">​ 33.6 <br/> (0.9)  </​td> ​ <td style="​background:​ #EFEFFF; color:#​000000;">​ 34.8 <br/> (1.6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF2E6; color:#​000000;">​ 43.4 <br/> (6.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC68D; color:#​000000;">​ 54.9 <br/> (12.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9A35; color:#​000000;">​ 66.3 <br/> (19.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7A00; color:#​000000;">​ 74.6 <br/> (23.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6600; color:#​000000;">​ 80.0 <br/> (26.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6E00; color:#​000000;">​ 77.9 <br/> (25.5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8913; color:#​000000;">​ 70.9 <br/> (21.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB163; color:#​000000;">​ 60,5 <br/> (15.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDDBC; color:#​000000;">​ 48.8 <br/> (9.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 37.4 <br/> (3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFBE7E; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 56.9 <br/> (13.8) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình hàng ngày ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #D3D3FF; color:#​000000;">​ 25.7 <br/> (- 3.5)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D5D5FF; color:#​000000;">​ 26.4 <br/> (- 3.1)  </​td> ​ <td style="​background:​ #EDEDFF; color:#​000000;">​ 34.4 <br/> (1.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFEDDB; color:#​000000;">​ 44,7 <br/> (7.1)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC58B; color:#​000000;">​ 55.3 <br/> (12.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA347; color:#​000000;">​ 64.1 <br/> (17.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8D1C; color:#​000000;">​ 69,7 <br/> (20.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9327; color:#​000000;">​ 68.1 <br/> (20.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFAE5D; color:#​000000;">​ 61.2 <br/> (16.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD4AA; color:#​000000;">​ 51.1 <br/> (10.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFCFA; color:#​000000;">​ 40.6 <br/> (4.8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E0E0FF; color:#​000000;">​ 29.8 <br/> (- 1.2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE2C5; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 47.6 <br/> (8.7)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #BDBDFF; color:#​000000;">​ 18.4 <br/> (- 7.6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #BFBFFF; color:#​000000;">​ 18.9 <br/> (- 7.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D7D7FF; color:#​000000;">​ 27.0 <br/> (- 2.8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F4F4FF; color:#​000000;">​ 36,5 <br/> (2.5)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 46.4 <br/> (8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 55.4 <br/> (13)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFAC5A; color:#​000000;">​ 61,5 <br/> (16,​4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB164; color:#​000000;">​ 60.3 <br/> (15.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 53.6 <br/> (12)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF2E6; color:#​000000;">​ 43.4 <br/> (6.3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #EBEBFF; color:#​000000;">​ 33,7 <br/> (0,9)  </​td> ​ <td style="​background:​ #CBCBFF; color:#​000000;">​ 22.9 <br/> (- 5.1)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FDFDFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 39.8 <br/> (4.3)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #5555FF; color:#​FFFFFF;">​ −16 <br/> (- 27)  </​td> ​ <td style="​background:​ #4A4AFF; color:#​FFFFFF;">​ −21 <br/> (- 29)  </​td> ​ <td style="​background:​ #7575FF; color:#​000000;">​ −5 <br/> (- 21)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9B9BFF; color:#​000000;">​ 6 <br/> (- 14)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D6D6FF; color:#​000000;">​ 27 <br/> (- 3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 36 <br/> (2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 44 <br/> (7)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 39 <br/> (4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ 28 <br/> (- 2)  </​td> ​ <td style="​background:​ #C6C6FF; color:#​000000;">​ 21 <br/> (- 6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9595FF; color:#​000000;">​ 5 <br/> (- 15)  </​td> ​ <td style="​background:​ #4F4FFF; color:#​FFFFFF;">​ −19 <br/> (- 28)  </​td> ​ <td style="​background:​ #4A4AFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ −21 <br/> (- 29)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình inch (mm)  </​th> ​ <td style="​background:​ #5EFF5E; color:#​000000;">​ 4.24 <br/> (107.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #5AFF5A; color:#​000000;">​ 3,95 <br/> (100.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #50FF50; color:#​000000;">​ 4.61 <br/> (117.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #60FF60; color:#​000000;">​ 4.06 <br/> (103.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #72FF72; color:#​000000;">​ 3,70 <br/> (94)  </​td> ​ <td style="​background:​ #6EFF6E; color:#​000000;">​ 3,69 <br/> (93,​7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #75FF75; color:#​000000;">​ 3,64 <br/> (92,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #64FF64; color:#​000000;">​ 4.08 <br/> (103.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #64FF64; color:#​000000;">​ 3,94 <br/> (100.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #68FF68; color:#​000000;">​ 3,97 <br/> (100,​8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #54FF54; color:#​000000;">​ 4.36 <br/> (110.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #58FF58; color:#​000000;">​ 4.39 <br/> (111.5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #62FF62; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 48.63 <br/> (1.235.1) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng tuyết rơi trung bình (cm)  </​th> ​ <td style="​background:​ #000030; color:#​FFFFFF;">​ 16.0 <br/> (40.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #000030; color:#​FFFFFF;">​ 16.1 <br/> (40.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #000043; color:#​FFFFFF;">​ 11.7 <br/> (29.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #8D8DFF; color:#​000000;">​ 2.9 <br/> (7.4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FAFAFF; color:#​000000;">​ 0,1 <br/> (0,3)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0,0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0,0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0,0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFFFF; color:#​000000;">​ 0,0 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F3F3FF; color:#​000000;">​ 0,3 <br/> (0,8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #9999FF; color:#​000000;">​ 2.6 <br/> (6.6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #00004D; color:#​FFFFFF;">​ 11.4 <br/> (29)  </​td> ​ <td style="​background:​ #3A3AFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 61.1 <br/> (155.3) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Số giờ nắng trung bình hàng tháng ​ </​th> ​ <td style="​background:​ #BBBB3E; color:#​000000;">​ 132.1  </​td> ​ <td style="​background:​ #C9C900; color:#​000000;">​ 146,7  </​td> ​ <td style="​background:​ #CFCF00; color:#​000000;">​ 174.0  </​td> ​ <td style="​background:​ #D5D500; color:#​000000;">​ 185.6  </​td> ​ <td style="​background:​ #DCDC00; color:#​000000;">​ 220.2  </​td> ​ <td style="​background:​ #E0E000; color:#​000000;">​ 231.8  </​td> ​ <td style="​background:​ #E4E400; color:#​000000;">​ 258.1  </​td> ​ <td style="​background:​ #E1E100; color:#​000000;">​ 242,5  </​td> ​ <td style="​background:​ #DADA00; color:#​000000;">​ 204.1  </​td> ​ <td style="​background:​ #D2D200; color:#​000000;">​ 182.1  </​td> ​ <td style="​background:​ #BEBE2F; color:#​000000;">​ 133.3  </​td> ​ <td style="​background:​ #B9B94F; color:#​000000;">​ 125.9  </​td> ​ <td style="​background:​ #D5D500; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 2.236.4 ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Phần trăm ánh nắng mặt trời có thể  </​th> ​ <td style="​background:​ #F8F823; color:#​000000;">​ 46.3  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF36; color:#​000000;">​ 50.9  </​td> ​ <td style="​background:​ #FCFC2C; color:#​000000;">​ 48,5  </​td> ​ <td style="​background:​ #FBFB2A; color:#​000000;">​ 47,9  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF34; color:#​000000;">​ 50,4  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF3E; color:#​000000;">​ 52,7  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF53; color:#​000000;">​ 58.0  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF56; color:#​000000;">​ 58,7  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF4E; color:#​000000;">​ 56,7  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF47; color:#​000000;">​ 55.1  </​td> ​ <td style="​background:​ #F9F926; color:#​000000;">​ 47.0  </​td> ​ <td style="​background:​ #F8F822; color:#​000000;">​ 45,9  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFF39; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 51,5  </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Trung tâm khoa học &amp; đài thiên văn Blue Hill <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <table class="​toccolours"​ style="​width:​15em;​border-spacing:​ 0;​float:​left;​clear:​left;​margin:​0.5em 1em 0.5em 0;"><​tbody><​tr><​th class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​padding:​0.25em;​font-size:​110%">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​width:​3em">​ Năm </​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px 2px;​text-align:​right">​ Pop. </​abbr></​th><​th style="​border-bottom:​1px solid black;​padding:​1px;​text-align:​right"><​abbr title="​Percent change">​ </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 2.598 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ - </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1860 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 3.242 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 24.8% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1870 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 3.879 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 19.6% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1880 </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 1890 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 4,538 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 0,5% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1900 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 4,584 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 1,0% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1910 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 4,797 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 4,6% [1965917] </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 23,9% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1930 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 5,816 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ −2,2% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 1940 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ 6,381 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px;​border-bottom:​1px solid #​bbbbbb">​ + 9,7% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1950 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ ] 1960 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 12,771 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 71,1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1970 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 17.100 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 33,9% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 1980 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 18,182 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 6,3% [1965918] ] + 1,9% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2000 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 20,775 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 12,1% </​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​padding:​1px">​ 2010 </​th><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ 21,561 </​td><​td style="​text-align:​right;​padding:​1px">​ + 3,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ style="​border-top:​1px solid black;​font-size:​85%;​text-align:​left">​ * = ước tính dân số. <br/> Nguồn: Hồ sơ điều tra dân số và dữ liệu ước tính dân số của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-2010_Census_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-2000-2009_PopulationEstimates_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-1990_Census_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-1980_Census_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-1950_Census_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-1920_Census_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-1890_Census_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-1870_Census_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup id="​cite_ref-1860_Census_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup id="​cite_ref-1850_Census_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Tính đến thời điểm điều tra dân số năm 2010 <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ có 21.561 người, 7.952 hộ gia đình và 5.550 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.097,3 người trên mỗi dặm vuông (423,7 / km²). Có 8.163 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 430,1 trên mỗi dặm vuông (166,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 86,1% da trắng, 6,96% người Mỹ gốc Phi, 0,05% người Mỹ bản địa, 6,74% người châu Á, 0,02% người dân đảo Thái Bình Dương, 0,51% từ các chủng tộc khác và 0,95% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 2,80% dân số. 83,3% dân số là người da trắng gốc Tây Ban Nha vào năm 2010, giảm từ 98,0% vào năm 1980.  </​p><​p>​ Có 7.952 hộ gia đình trong đó 30,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 58,4% là vợ chồng sống chung, 8,9% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,2% không có gia đình. 25,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,56 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 23,6% dưới 18 tuổi, 5,6% từ 18 đến 24, 29,9% từ 25 đến 44, 24,0% từ 45 đến 64 và 16,9% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 89,4 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,2 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 109,260 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 132,904. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 52,216 so với $ 40,755 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 43.510 đô la. Khoảng 5,2% gia đình và 7,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 4,7% những người dưới 18 tuổi và 9,5% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thị trấn Canton có ba trường tiểu học công lập: Trường John F. Kennedy, Trường Trung úy Peter M. Hansen và Trường Dean S. Luce . Khu vực mà một người sống quyết định trẻ em học tiểu học nào.  </​p><​p>​ Canton có một trường trung học công lập, Trường trung học William H. Galvin, nơi kết hợp cả ba trường tiểu học. Nó cung cấp các lớp 6-8 và nằm bên cạnh Trường tiểu học Trung úy Peter M. Hansen. Canton cũng có một trường trung học công lập, Canton High School, cung cấp các lớp 9-12. Có một trường tư thục, St. John the Eveachist, đã mở cửa từ năm 1883 và phục vụ học sinh ở các lớp Mầm non-8. Ngoài ra, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Pappas dành cho trẻ em của tiểu bang, trước đây gọi là Trường Bệnh viện Massachusetts,​ nằm ở Canton. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục và Hành chính Marilyn G. Rodman nằm cạnh Trường Trung học Canton, các tòa nhà hành chính nhà ở như cũng như một trường mầm non.  </​p><​p>​ Trường Kỹ thuật khu vực Blue Hills và cơ sở Canton của Đại học Cộng đồng Massasoit cũng nằm trong thị trấn. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Trường Clarke dành cho người nghe và nói, trước đây là trường dành cho người khiếm thính Clarke , điều hành một trường vệ tinh, &​quot;​Clarke Boston&​quot;,​ ở Canton dành cho trẻ em được chẩn đoán bị điếc từ khi còn nhỏ và sau đó được chuyển đến trường công lập. Clarke là trường học lâu đời nhất dành cho người điếc ở nước này dạy trẻ em đọc và nói bằng miệng, thay vì sử dụng ngôn ngữ ký hiệu; Trụ sở chính của nó nằm 80 dặm về phía tây ở Northampton,​ Massachusetts. ​ </​p> ​ <​dl><​dt>​ Giải thưởng CHS </​dt></​dl><​ul><​li>​ Đội khúc côn cầu Varsity Canton High Boy đã giành giải vô địch bang Division II tại TD North Garden ở Boston năm 2010 </​li> ​ <li> 2011 Hockomock Davenport Champions in Field Hockey, Girls Soccer, Volleyball, Boys Soccer [19659239] Giải vô địch Golf Hock 2011: Giải nhất </​li> ​ <li> 2011 Giải vô địch Cúp cổ điển Hockomock trong Khúc côn cầu trên sân cỏ, Bóng đá nữ, Bóng đá nam </​li> ​ <li> Giải vô địch miền Nam năm 2011 về Khúc côn cầu trên sân &amp; Bóng đá nữ </​li> ​ <li> Giải vô địch EMASS 2014: Bóng đá nữ </​li> ​ <li> Ngoài ra, Nhóm Toán CHS là một trong những đội hàng đầu trong liên minh của họ. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Canton có hình thức họp chính phủ thị trấn mở. Hàng năm vào mỗi mùa xuân, và khi cần thiết, các cử tri tập trung để thảo luận về các vấn đề như khoanh vùng, trường học, công trình công cộng, cơ sở giải trí, ngân sách, thuế và các vấn đề trái phiếu. ​ </​p><​p>​ Thuế tài sản đối với đất ở và đất khác, các tòa nhà và cải tiến, và chuyển từ chính phủ tiểu bang, là hai nguồn thu quan trọng cho thị trấn. ​ </​p><​p>​ Năm thành viên được bầu của Hội đồng tuyển chọn giám sát các hoạt động hàng ngày của chính quyền thị trấn. ​ </​p><​p>​ Ủy ban Kế hoạch phê duyệt các phân khu thị trấn mới, xem xét kế hoạch trang web để phát triển thương mại, giám sát các cách làm đẹp của thị trấn, dự thảo và phê duyệt quy hoạch tổng thể toàn thị trấn, và đưa ra các khuyến nghị cho Hội nghị Thị trấn về phân vùng và phát triển. ​ </​p><​p>​ Ủy ban Tài chính nghiên cứu các vấn đề tài chính của thị trấn, tư vấn và đưa ra khuyến nghị cho Hội nghị Thị trấn về ngân sách và các lĩnh vực khác có ý nghĩa tài chính và đóng vai trò là cơ quan giám sát tài chính cho cử tri.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Xa lộ liên tiểu bang 93, 95 và Massachusetts lộ 128 ở Canton. I-93 đi về phía đông, rồi phía bắc vào Boston, từ đó nó tiếp tục đi về phía bắc vào New Hampshire. I-95 là một vành đai địa phương bao quanh Boston về phía tây, tiếp tục đi vòng quanh Boston cho đến khi nó ở phía bắc thành phố, sau đó đi về phía bắc qua New Hampshire và kết thúc ở Maine. South of Canton, nó dẫn đến Providence, Rhode Island, Connecticut,​ New York City, Washington, D.C. và cuối cùng đến Miami, Florida. ​ </​p><​p>​ Tuyến 138 có giao lộ cỏ ba lá với Tuyến 93 ở Canton gần Great Blue Hill. Từ Canton, nó đi về phía bắc vào Milton, sau đó vào Boston trong phần Mattapan. Phía nam bang Canton, nó đi đến Stoughton, tiếp tục đến Đảo Rhode, qua Newport và kết thúc ở phía tây nam RI.  </​p><​p>​ Tuyến đường 24 là đường cao tốc bị chia cắt, có giới hạn, bắt nguồn từ Tuyến 93 ở Randolph, phía đông bang Canton. Từ đó, nó đi về phía nam qua góc cực đông của Canton, chạy gần song song với Tuyến 138 đến tận Portsmouth, Đảo Rhode. ​ </​p><​p>​ Tàu điện ngầm đi lại MBTA trên Tuyến Providence / Stoughton đi qua Canton. Một số dừng tại Canton Junction. Dòng này bắc qua sông Neponset trên Cầu cạn Canton, một địa danh nổi bật của địa phương. Ga tuyến 128 ở Westwood lân cận cũng mang theo nhiều người đi lại Canton vào Boston. Các chuyến tàu Amtrak (bao gồm cả tàu cao tốc Acela Express) cũng dừng tại Tuyến đường 128, nhưng đi qua Canton mà không dừng lại. Đáng chú ý, vào ngày 25 tháng 3 năm 2008, một chiếc ô tô bỏ chạy đã đâm vào tàu MBTA tại ga Canton Junction làm 150 người bị thương trên tàu. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ </​p><​p>​ chi nhánh vào Stoughton, dừng tại Trung tâm Canton. ​ </​p><​p>​ Dịch vụ xe buýt có sẵn cho Trạm Mattapan trong hệ thống MBTA. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Mặc dù Canton đã từng có một sân bay, <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ kể từ năm 1970 nó không còn nữa. Sân bay tưởng niệm Norwood là sân bay gần nhất với Canton. Đối với dịch vụ hàng không theo lịch trình, cư dân đến Sân bay Quốc tế Logan của Boston hoặc đến Sân bay T. F. Green ở Đảo Rhode. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Points_of_interest">​ Các điểm ưa thích </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Canton_Viaduct.jpg/​220px-Canton_Viaduct.jpg"​ width="​220"​ height="​168"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Canton_Viaduct.jpg/​330px-Canton_Viaduct.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Canton_Viaduct.jpg/​440px-Canton_Viaduct.jpg 2x" data-file-width="​4686"​ data-file-height="​3582"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Một góc nhìn về phía tây của Cầu cạn Canton nhìn về phía nam với Nhà máy Revere Copper trước đây ở phía sau, tháng 4 năm 1977. </​div></​div></​div> ​ <​ul><​li>​ , được xây dựng vào năm 1835, là một trong hai cây cầu đường sắt nhiều vòm còn tồn tại lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng ở tuyến chính tại Hoa Kỳ. Sa hoàng Nicholas I của Nga đã cử các công nhân vẽ sơ đồ rộng rãi của nó để sao chép thiết kế của nó để xây dựng hai cây cầu trên tuyến đường sắt Moskva Saint Petersburg. </​li> ​ <li> Khu di tích lịch sử Canton Corner </​li> ​ <li> Nhà David Tilden, gần Ngôi nhà 300 tuổi nằm trong Khu di tích lịch sử Canton Corner. Trải qua một nỗ lực bảo quản lớn. Một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Mỹ. </​li> ​ <li> Trung tâm nghệ thuật thị giác của Hiệp hội Massachusetts Audubon, nơi có Khu bảo tồn động vật hoang dã Mildred Morse Allen, chứa các bộ sưu tập nghệ thuật lịch sử tự nhiên và nhiếp ảnh. Các chương trình công cộng tích hợp nghệ thuật và thiên nhiên, và thay đổi triển lãm trong phòng trưng bày, tạo cơ hội cho khách tham quan xem các tác phẩm nổi bật từ các bộ sưu tập. </​li> ​ <li> Eleanor Cabot Bradley Estate, một bảo tàng phi lợi nhuận, là một ngôi nhà nông thôn được thiết kế bởi Charles A. Platt với sân vườn nằm ở 2468B Washington Street (Tuyến 138). Năm 1902, Tiến sĩ Arthur Tracey Cabot đã thuê Platt thiết kế một ngôi nhà nông thôn với cảnh quan và các tòa nhà trang trại xa xôi, với các căn cứ chính thức bao gồm bãi cỏ, một khu vườn có tường bao quanh, và một tòa nhà. Năm 1945, cháu gái của Cabot, Eleanor Cabot Bradley, đã thêm ao, một ngôi nhà hoa trà và nhà kính, và trồng cây mẫu đơn. Vùng đất bao gồm hơn 60 mẫu Anh (240.000 m <sup> 2 </​sup>​) của đồng cỏ và rừng, với khoảng 3 dặm (4,8 km) đi bộ đường mòn. [19659239] Công ty Acambis, một trong số ít các nhà sản xuất vắc-xin bệnh đậu mùa ký hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ, sản xuất vắc-xin tại Khu công nghiệp Shawmut ở Canton. Trong nhiều tháng sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, các đơn vị Vệ binh Quốc gia đã đóng quân quanh nhà máy và bây giờ Cảnh sát Canton có một cuộc tuần tra thường xuyên của công viên. </​li> ​ <li> Những người bạn phi lợi nhuận của Nông trại PrTHER, phối hợp với chủ sở hữu tài sản hiện tại, Meditech, Inc., bảo tồn tài sản PrTHER Farm lịch sử và cung cấp 44 mẫu đất và biệt thự cho các sự kiện trong nhà và / hoặc ngoài trời bao gồm cho thuê tiệc và tiệc cưới, chức năng công ty, chương trình giải trí và giáo dục và gây quỹ. Trang trại Friends of PrTHER là một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận thực sự, kỷ niệm năm thứ 35 của họ vào năm 2010, không có bất kỳ khoản lương nào được đưa ra bởi các nhân viên hoặc nhân viên của nó. Các sự kiện gây quỹ được tổ chức bởi các tổ chức từ thiện khác nhau tại trang trại đã thu được khoảng 20 triệu đô la. </​li> ​ <li> Di sản Paul Revere, một trang web công cộng rộng chín mẫu chuyên bảo vệ, bảo tồn và diễn giải công việc của Paul Revere như một nhà tiên phong người Mỹ trong phát minh của ngành công nghiệp đồng. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Bill Burr, diễn viên / diễn viên hài </​li> ​ <li> Commodore John Downes, sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đã chiến đấu trong Chiến tranh với Tripoli và cuộc chiến năm 1812 và chỉ huy một cuộc thám hiểm trừng phạt đến Sumatra vào những năm 1830 </​li> ​ <li> Paul Guilfoyle, diễn viên, <i> CSI: Điều tra hiện trường vụ án </i> </​li> ​ <li> Augustus Hemenway, nhà từ thiện Hemenway, đồng sáng lập Hiệp hội Audubon Massachusetts </​li> ​ <li> William Augustus Hinton, bác sĩ người Mỹ và nhà vi khuẩn học tiên phong </​li> ​ <li> Chuck Hogan, tiểu thuyết gia </​li> ​ <li> Rob Mariano, còn gọi là &​quot;​Boston Rob&​quot;,​ nhân vật truyền hình thực tế (bốn lần <i> Người sống sót </i> và hai lần <i> Thí sinh Cuộc đua kỳ thú </i>] </​li> ​ <li> Paul Revere, Patriot và Doanh nhân </​li> ​ <li> Steve Rooney, NHL 1986 Nhà vô địch cúp Stanley của Montreal Canadiens </​li> ​ <li> , diễn viên </​li> ​ <li> James B. Sumner, đồng nhận giải thưởng Nobel về hóa học năm 1946 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Sister_cities">​ Các thành phố chị em </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ <span class="​flagicon">​ <img alt=" Cộng hòa Ireland ] Fingerlas, Dublin, Ireland </​li> ​ <li> <span class="​flagicon">​ <img alt=" Đức &​quot;​src =&quot; http://​upload.wik hè.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.sv. png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 14 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wiknic.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg353px-Flag_of_Germany.svg.png x, //​upload.wikidia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1000 &​quot;​data-file-height =&quot; 600 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Bocholt, Đức. Học sinh trao đổi từ đó dành ba tuần ở Hoa Kỳ học tại Trường Trung học Canton và sống với gia đình của học sinh tại Trường Trung học Canton, người lấy tiếng Đức. Học sinh Canton High sau đó có cơ hội đi du lịch và sống ở Bocholt trong ba tuần vào mùa xuân. Chương trình này được tổ chức bởi Khoa tiếng Đức của trường trung học Canton và vào năm 2017, là vào năm thứ 39 của nó. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-2010census-1"><​s 
 +Phương án thiết kế nội thất căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vinhomes Metropolis là một cái tên mới xuất hiện trong làng thị trường bất động sản phân khúc cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup. Tọa lạc tại vị trí vàng ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, dự án Vinhomes Metropolis được coi là dự án sang trọng bậc nhất, một biểu tượng cho cuộc sống đẳng cấp thượng lưu mới của Hà Nội. Vietnamarch tự hào là một đơn vị đồng hành cùng dự án đem đến cho cư dân những thiết kế nội thất hoàn hảo và lý tưởng nhất. Mời các bạn tham khảo phương án thiết kế nội thất căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong><​em>&​gt;&​gt;​Xem thêm: Phương án thiết kế nội thất căn hộ mẫu biệt thự Vinhomes Thăng Long</​em></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Tong_quan_du_an_Vinhomes_Metropolis"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​1. Tổng quan dự án Vinhomes Metropolis</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tên dự án: Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vị trí dự án: 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tổng diện tích: khoảng 3.5ha</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mật độ xây dựng: 45.4%</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đơn vị thiết kế: Atkins (Anh Quốc)</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Quy hoạch dự án: Bao gồm 3 tòa tháp M1, M2 và M3 cao từ 41 đến 45 tầng với trên 1000 căn hộ cao cấp, 05 căn Penthouse; 11 căn Skyvilla đầy đủ tiện ích.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Loại hình căn hộ: Các căn hộ được xây dựng rất đa dạng từ 1 – 4 phòng ngủ với diện tích chỉ từ 51m2 đến 149m2.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mật độ căn hộ/sàn: 13 căn hộ /​sàn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mật độ thang máy/sàn: 8 thang</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34050"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.png"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (1)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.png"​ class="​size-full wp-image-34050 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.png"​ alt=" width="​920"​ height="​460"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-1-768x384.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Toàn cảnh dự án chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vinhomes Metropolis mang đến cho cư dân một chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế như khu văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại Vincom, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool (gồm mầm non, tiểu học, THCS), khu vườn nổi sáng tạo, khu sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, khu thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em, sảnh lounge sang trọng (tại tầng 4 các tòa) và các không gian xanh ấn tượng khác…</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34051"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.png"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (2)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.png"​ class="​size-full wp-image-34051 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.png"​ alt=" width="​920"​ height="​518"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-2-768x432.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Chung cư Vinhomes Metropolis trang bị hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao cao cấp</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Phuong_an_thiet_ke_noi_that_can_ho_mau_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Phương án thiết kế nội thất căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất căn hộ mẫu của chung cư Vinhomes Metropolis được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại. Phòng khách của căn hộ được thiết kế với bộ sofa chữ L màu be hiện đại, bàn tiếp khách hình hộp màu trắng có ngăn chứa đồ, phòng khách còn trang bị chiếc thảm trải sàn trang trí màu nâu. Kệ tivi hiện đại. Cạnh phòng khách là phòng bếp, được ngăn cách nhau bằng vách ngăn kim loại họa tiết độc đáo. Tủ bếp chữ I màu trắng thanh lịch, hiện đại.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34052"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.png"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (3)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.png"​ class="​size-full wp-image-34052 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.png"​ alt=" width="​920"​ height="​460"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-3-768x384.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất phòng khách + bếp căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng ngủ master tông màu trung tính, sang trọng. Họa tiết trên tường được trang trí khá độc đáo và lạ mắt. Ngoài giường và tab đầu giường thì phòng ngủ còn bố trí thêm chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34053"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.png"​ data-orig-size="​920,​519"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (4)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.png"​ class="​size-full wp-image-34053 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.png"​ alt=" width="​920"​ height="​519"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-4-768x433.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất phòng ngủ căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một phòng ngủ khác cũng có thiết kế ấn tượng và hiện đại, tivi treo tường với bên dưới là chiếc tủ để đồ. Bức tường đầu giường ấn tượng với hệ thống đèn led phía trong. Gần cửa sổ còn bố trí khu vực ngồi đọc sách tiện nghi.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34054"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.png"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (5)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.png"​ class="​size-full wp-image-34054 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.png"​ alt=" width="​920"​ height="​518"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-5-768x432.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất phòng ngủ căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Ban công căn hộ được thiết kế như một nơi để gia chủ thư giãn, tận hưởng không khí thiên nhiên với bộ bàn ghế mây màu be độc đáo, bức tường cây đẹp mắt và ấn tượng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34055"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.png"​ data-orig-size="​920,​511"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (6)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.png"​ class="​size-full wp-image-34055 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.png"​ alt=" width="​920"​ height="​511"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-6-768x427.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất ban công căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng tắm rộng rãi được trang bị các thiết bị tân tiến, hiện đại. Phòng tắm được phân thành 2 khu ngăn cách bằng tấm vách ngăn kính cường lực trong suốt chắc chắn. Bồn rửa mặt kết hợp tủ chứa đồ hiện đại.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34056"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.png"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis (7)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.png"​ class="​size-full wp-image-34056 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.png"​ alt=" width="​920"​ height="​518"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-mau-chung-cu-vinhomes-metropolis-7-768x432.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nội thất phòng tắm căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vietnamarch tự hào là đơn vị thiết kế kiến trúc – nội thất hàng đầu đồng hành cùng các dự án của Vinhomes Group – Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn nội thất căn hộ Vinhomes Metropolis hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​*Hình ảnh được cung cấp bởi chủ đầu tư dự án Vinhomes Metropolis</​em></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​strong>​3. Liên hệ đơn vị thiết kế, sản xuất, thi công nội thất chuyên nghiệp</​strong></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH chuyên tư vấn thiết kế nội thất chung cư, biệt thự chuyên nghiệp và sở hữu nhiều sản phẩm nội thất hiện đại hấp dẫn! Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế nội thất, kiến trúc, sản xuất đồ nội thất và thi công nội thất cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Nếu bạn đang có ý định thiết kế nội thất cho căn hộ chung cư Vinhomes Metropolis nhà mình vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận những tư vấn miễn phí từ các KTS theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 09749.123.50 (24/​7)</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​86</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Phương án thiết kế nội thất căn hộ mẫu chung cư Vinhomes Metropolis
laef4063.txt · Last modified: 2018/12/18 08:24 (external edit)