User Tools

Site Tools


home2934

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2934 [2018/12/18 09:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <table class="​infobox vevent"​ style="​width:​25.5em;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​th class="​summary"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​C3D6EF;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​ Cuộc chiến Xhosa </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​1px solid #​aaa;​line-height:​1.5em;"><​img alt=" Xhosa1851.jpg &​quot;​src =&quot; http://​upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Xhosa1851.jpg/​300px-Xhosa1851.jpg &​quot;​width =&quot; 300 &quot; height = &​quot;​183&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikidia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Xhosa1851.jpg/​450px-Xhosa1851.jpg 1.5x, //​upload.wikippi.org/​wikipedia/​commons/​ 7/75 / Xhosa1851.jpg 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 512 &​quot;​data-file-height =&quot; 312 &​quot;/&​gt;​ <br/> Các chiến binh kháng chiến bảo vệ một thành trì trong Kloof trong rừng trong Chiến tranh lần thứ tám năm 1851. Xhosa, Kat River Khôi-khoi và một số người đào ngũ quân đội được mô tả </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​C3D6EF;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​ Belligerents </​th></​tr><​tr><​td style="​width:​50%;​border-right:​1px dotted #​aaa;"> ​  ​Những người định cư châu Âu </​td><​td style="​width:​50%;​padding-left:​0.25em"> ​  Các bộ lạc Xhosa </​td></​tr></​tbody></​table> ​ <p> <b> Chiến tranh Xhosa </b> (còn được gọi là <b> </​b>​hoặc <b> Chiến tranh 100 năm của Châu Phi </b>) là một chuỗi chín cuộc chiến tranh hoặc bùng phát (từ 1779 đến 1879) giữa các bộ lạc Xhosa và những người định cư châu Âu tại vùng mà ngày nay là Đông Cape ở Nam Phi. Những sự kiện này là hành động quân sự kéo dài nhất trong lịch sử y của chủ nghĩa thực dân châu Phi. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[a]</​sup></​p><​p>​ Thực tế về các cuộc xung đột giữa người châu Âu và Xhosa liên quan đến sự cân bằng căng thẳng. Đôi khi, căng thẳng tồn tại giữa những người châu Âu khác nhau ở khu vực Cape, căng thẳng giữa chính quyền Đế quốc và chính quyền thuộc địa, và căng thẳng và liên minh của các bộ lạc Xhosa. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Background">​ Bối cảnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Cape_Colony00.jpg/​250px-Cape_Colony00.jpg"​ width="​250"​ height="​156"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Cape_Colony00.jpg/​375px-Cape_Colony00.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Cape_Colony00.jpg/​500px-Cape_Colony00.jpg 2x" data-file-width="​1038"​ data-file-height="​647"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ của Thuộc địa Cape năm 1809, cho thấy sự mở rộng về phía đông </​div></​div></​div> ​ <p> Những người định cư châu Âu đầu tiên ở Cape là người Hà Lan, người đã thiết lập một nguồn cung nhỏ trạm vào năm 1652 tại Cape Town ngày nay để các tàu buôn bán của họ dừng lại để tiếp tế trên đường đến và đi từ Đông Ấn. Khu định cư châu Âu trong và xung quanh Cape Town sau đó lan vào các thung lũng. Đến nửa sau của thế kỷ 18, người châu Âu, chủ yếu là những người leo núi, di chuyển về phía đông lên bờ biển và bắt gặp Xhosa ở khu vực sông Great Fish. Xhosa đã được thiết lập trong khu vực và chăn gia súc. Cuộc cạnh tranh giành đất diễn ra sau đó, đặc biệt là sau sự xuất hiện của một số nhóm người định cư Anh vào năm 1820.  </​p><​p>​ Người châu Âu xâm chiếm bằng vũ lực khi đất đai mà họ đã chiếm giữ ban đầu đã hạn chế họ mở rộng các hoạt động canh tác chứng khoán. Công ty Đông Ấn Hà Lan, chịu trách nhiệm cho việc &​quot;​thành lập&​quot;​ một số khu vực đô thị, như các thị trấn và thành phố ở các khu vực đã có dân cư ở phía tây Nam Phi, liên tục thay đổi ranh giới ở Thuộc địa Cape, thiết lập Great Fish Dòng sông là biên giới phía đông năm 1778. <sup id="​cite_ref-Invasion_4-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_conflicts">​ Xung đột ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span id="​First_war_.281779.E2.80.931781.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​First_war_(1779–1781)">​ Chiến tranh đầu tiên (1779, 1717) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ Chiến tranh Xhosa đầu tiên nổ ra vào năm 1779 giữa biên giới Boer và Xhosa. Vào tháng 12 năm 1779, một cuộc đụng độ vũ trang bắt đầu, cuộc chiến bắt nguồn từ những cáo buộc về hành vi trộm cắp gia súc của người Xhosa. Điều này dẫn đến việc Adreaan Van Jaarsveld bắt giữ một số lượng lớn gia súc từ Xhosa và tuyên bố đã đuổi chúng ra khỏi Zuurveld vào tháng 7 năm 1781. <sup id="​cite_ref-sa_5-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h3><​span id="​Second_war_.281789.E2.80.9393.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Second_war_(1789–93)">​ Cuộc chiến thứ hai (1789 ném93) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h3> ​ <p> Cuộc chiến thứ hai liên quan đến một lãnh thổ rộng lớn hơn. Nó bắt đầu khi các tộc Gqunukhwebe của Xhosa bắt đầu xâm nhập trở lại vào Zuurveld, một quận nằm giữa Great Fish và sông Sundays. Một số thủ lĩnh, dưới thời Barend Lindeque, đã liên minh với Ndlambe (nhiếp chính của Tây Xê-sa) để đẩy lùi Gqunukhwebe. Sự hoảng loạn xảy ra sau đó và các trang trại đã bị bỏ hoang. <sup id="​cite_ref-sa_5-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h3><​span id="​Third_war_.281799-1803.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Third_war_(1799-1803)">​ Chiến tranh thứ ba (1799-1804) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Cuộc chiến thứ ba bắt đầu vào tháng 1 năm 1799 với cuộc nổi loạn Xhosa mà Tướng T.P. Vandeleur bị nghiền nát. Khoikhoi bất mãn sau đó nổi dậy, tham gia cùng với Xhosa ở Zuurveld và bắt đầu tấn công các trang trại trắng, đến Oudtshoor vào tháng 7 năm 1799. Các biệt kích từ Graaf-Reinet và Swellendam sau đó bắt đầu chiến đấu trong một chuỗi các cuộc đụng độ. Lo sợ tướng Khôi trỗi dậy, chính phủ đã làm hòa với Xhosa và cho phép họ ở lại Zuurveld. Vào năm 1801, một cuộc nổi loạn Graaff-Reinet khác bắt đầu buộc thêm nhiều Khát vọng Khôi phục và từ bỏ trang trại. Các biệt kích không thể đạt được kết quả, vì vậy vào tháng 2 năm 1803, một nền hòa bình đã được sắp xếp, khiến cho Xơ-ghen vẫn còn ở Zuurveld. <sup id="​cite_ref-sa_5-2"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Start_of_British_involvement">​ Bắt đầu sự can dự của Anh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span id="​Fourth_War_.281811.E2.80.9312.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Fourth_War_(1811–12)">​ 12) <span id="​Graham'​s_Expedition"/>​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Chiến tranh thứ tư là trải nghiệm đầu tiên dưới sự cai trị của Anh. Zuurveld đóng vai trò là vùng đệm giữa lãnh thổ Cape Colony và Xhosa, không có người Boers và người Anh ở phía tây và Xhosa ở phía đông. Năm 1811, Xhosa chiếm đóng khu vực và xung đột với những người định cư theo sau. Một lực lượng hỗn hợp dưới quyền Đại tá John Graham bao gồm các binh sĩ Anh đã đưa Xhosa trở lại bên kia sông Fish trong một nỗ lực mà Thống đốc đầu tiên của Thuộc địa Cape, Trung tướng John Cradock, đặc trưng là không liên quan đến đổ máu &​quot;​hơn là cần thiết để gây ấn tượng tâm trí của những kẻ man rợ này một mức độ khủng bố và tôn trọng thích hợp &quot;. Khoảng bốn ngàn người nhập cư Anh sau đó (sau cuộc chiến thứ năm) đã định cư trên sông Fish. &​quot;​Thị trấn của Graham&​quot;​ phát sinh trên trang web của trụ sở của Đại tá Graham; trong thời gian này đã trở thành Grahamstown. ​ </​p> ​ <​h3><​span id="​Fifth_War_.281818.E2.80.9319.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Fifth_War_(1818–19)">​ Chiến tranh thứ năm (1818 Hóa19) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Chiến tranh biên giới thứ năm, còn được gọi là &​quot;​Chiến tranh Nxele&​quot;,​ ban đầu được phát triển từ bản án năm 1817 của Thuộc địa Cape Chính phủ về gia súc bị đánh cắp và sự phục hồi của họ bởi Xhosa. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Một vấn đề quá tải đã dẫn đến một cuộc nội chiến giữa Ngqika (gia tộc hoàng gia của Rharhabe Xhosa) và Gcaleka Xhosa (những người còn ở lại quê hương của họ). Một hiệp ước quốc phòng Cape Colony-Ngqika cần hỗ trợ quân sự về mặt pháp lý cho yêu cầu Ngqika (1818). ​ </​p><​p>​ Maqana Nxele (hay Makana) của nhà tiên tri Xhosa đã xuất hiện vào thời điểm này và hứa với họ sẽ biến viên đạn thành nước. Grahamstown,​ được tổ chức bởi 350 quân. Một nhóm Khoikhoi do Jan Boesak dẫn đầu đã cho phép đồn trú đẩy lùi Maqana, người đã chịu tổn thất 1.000 Xhosa. Maqana cuối cùng đã bị bắt và bị giam cầm trên Đảo Robben. ​ </​p><​p>​ Người Anh đã đẩy Xhosa xa hơn về phía đông ngoài sông Fish đến sông Keiskamma. Lãnh thổ trống kết quả được chỉ định là vùng đệm cho các khu định cư của người châu Phi trung thành, nhưng được tuyên bố là vượt quá giới hạn cho sự chiếm đóng của quân đội. Nó được gọi là &​quot;​Lãnh thổ được bảo vệ&​quot;​. Quận Albany được thành lập vào năm 1820, bên bờ sông Fish của Cape và có khoảng 5.000 người Anh. Địa điểm chiến đấu Grahamstown tiếp tục được gọi là &​quot;​Egazini&​quot;​ (&​quot;​Nơi của máu&​quot;​),​ và một tượng đài đã được dựng lên ở đó cho Xhosa đã sụp đổ. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[b]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Battle_of_Amalinde">​ Trận Amalinde </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​   <p> ] Trong Chiến tranh biên giới lần thứ năm vào năm 1818 sau cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ, tù trưởng Ngqika ka Mlawu và người chú của ông Ndlambe đã đụng độ một lần nữa trong trận chiến mang tên Trận chiến Amalinde về một số vấn đề, bao gồm cả quyền sở hữu đất đai. Người đứng đầu đã chỉ định con trai cả Maqoma (mặc dù anh ta thiếu kinh nghiệm trong trận chiến) và Jingqi nổi tiếng để lãnh đạo cuộc chiến kéo dài từ giữa trưa đến tối. Ngqika đã bị đánh bại, mất khoảng 500 người trong cuộc đụng độ đẫm máu và nổi tiếng nhất giữa những người Xhosa trong lịch sử.  </​p> ​ <​h2><​span id="​Sixth_war_.281834.E2.80.9336.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sixth_war_(1834–36)">​ Chiến tranh thứ sáu (1834 cường36) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png/​250px-Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png"​ width="​250"​ height="​219"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png/​375px-Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png/​500px-Eastern_Frontier%2C_Cape_of_Good_Hope%2C_ca_1835.png 2x" data-file-width="​836"​ data-file-height="​733"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Biên giới phía đông, ca 1835 </​div></​div></​div> ​ <p> Chiến tranh Xhosa trước đó không dập tắt được căng thẳng Anh-Xhosa ở biên giới phía đông của Cape tại sông Keiskamma. Sự bất an vẫn tồn tại bởi vì Xhosa vẫn bị trục xuất khỏi lãnh thổ (đặc biệt là cái gọi là &​quot;​Lãnh thổ bị bỏ rơi&​quot;​) sau đó được người châu Âu và các dân tộc châu Phi khác định cư. Họ cũng phải chịu sự mở rộng lãnh thổ từ những người châu Phi khác, những người phải chịu áp lực từ Vương quốc Zulu đang mở rộng. Tuy nhiên, khu vực biên giới đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng phụ gia giữa người châu Âu, Khoikhoi và Xhosa sống và buôn bán trên khắp khu vực biên giới. Sự bỏ trống của chính sách của Chính phủ Cape đối với việc trả lại Xhosa cho các khu vực mà họ sinh sống trước đây không làm tiêu tan sự thất vọng của Xhosa đối với việc không thể cung cấp cho chính họ những người phải dùng đến việc chăn thả gia súc ở biên giới. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Outbreak">​ Bùng phát </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phản ứng của Cape đối với các cuộc đột kích gia súc Xhosa rất đa dạng, nhưng trong một số trường hợp rất quyết liệt và bạo lực. Vào ngày 11 tháng 12 năm 1834, một nhóm đặc công của chính phủ Cape đã giết chết một thủ lĩnh cấp cao, bao gồm Xhosa: một đội quân gồm 10.000 người, do Maqoma, một anh trai của thủ lĩnh đã bị giết, quét qua biên giới vào Thuộc địa Cape, cướp bóc và đốt nhà dân và giết tất cả những ai chống cự. Trong số những người đau khổ nhất là một thuộc địa của Khoikhoi được giải thoát, vào năm 1829, đã được chính quyền Anh định cư tại Thung lũng sông Kat. Những người tị nạn từ các trang trại và làng mạc đã đến nơi an toàn của Grahamstown,​ nơi phụ nữ và trẻ em tìm thấy nơi ẩn náu trong nhà thờ. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​British_campaign">​ Chiến dịch của Anh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phản ứng nhanh chóng và nhiều mặt. Các đặc công của Boer được huy động dưới quyền của Piet Retief và gây ra một thất bại trên Xhosa ở dãy núi Winterberg ở phía bắc. Các chỉ huy Burgher và Khôi cũng được huy động, và quân đội Hoàng gia Anh đã đến qua Vịnh Algoa. ​ </​p><​p>​ Thống đốc Anh, Ngài Benjamin d&#​39;​Urban tập hợp lực lượng kết hợp dưới thời Đại tá Sir Harry Smith, <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ người đã tới Grahamstown vào ngày 6 tháng 1 năm 1835, sáu ngày sau khi tin tức về cuộc nổi dậy đã đến Cape Town. Chính từ Grahamstown,​ chiến dịch trả đũa đã được phát động và chỉ đạo. ​ </​p><​p>​ Chiến dịch gây ra một chuỗi thất bại trên Xhosa, chẳng hạn như tại Trompetter&#​39;​s Drift trên sông Fish, và hầu hết các thủ lĩnh Xhosa đã đầu hàng. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo chính của Xhosa, Maqoma và Tyali, đã rút lui về sự nhịn ăn của dãy núi Amatola. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_treaty">​ Hiệp ước </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Thống đốc Anh Sir Benjamin d&#​39;​Urban tin rằng Hintsa ka Khawuta, Chánh văn phòng của Gcaleka Xhosa, chỉ huy chính quyền của tất cả các bộ lạc Xhosa do đó buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công ban đầu vào Thuộc địa Cape và gia súc bị cướp phá. D&#​39;​Urban đã đến biên giới vào tháng 12 năm 1834 và dẫn một lực lượng lớn qua sông Kei để đối đầu với Hintsa tại nơi cư trú của anh ta và ra lệnh cho anh ta.  </​p><​p>​ Các thuật ngữ chỉ ra rằng tất cả các quốc gia từ biên giới trước của Cape, sông Keiskamma, đến tận sông Great Kei bị sáp nhập thành &​quot;​Tỉnh Queen Adelaide&​quot;​ của Anh, và cư dân của nó tuyên bố chủ thể của Anh. Một trang web dành cho vị trí của chính quyền tỉnh đã được chọn và được đặt tên là King William William Town. Tỉnh mới được tuyên bố là để giải quyết các bộ lạc trung thành, các bộ lạc nổi loạn thay thế sự lãnh đạo của họ và Fengu (được người châu Âu gọi là &​quot;​người Fingo&​quot;​),​ những người gần đây đã chạy trốn khỏi quân đội Zulu và đang sống dưới sự khuất phục của Xhosa. Thẩm phán được chỉ định để quản lý lãnh thổ với hy vọng rằng họ sẽ dần dần, với sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo, làm suy yếu chính quyền bộ lạc. Chiến sự cuối cùng đã chết vào ngày 17 tháng 9 năm 1836, sau khi tiếp tục được chín tháng. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_killing_of_Paramount-Chief_Hintsa">​ Việc giết chết Paramount-Chief Hintsa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​f3/​Chief_Hintsa_of_the_Gcaleka_Xhosa.jpg"​ width="​170"​ height="​134"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​170"​ data-file-height="​134"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Vụ giết chết tù trưởng Hintsa là một hành động tàn bạo kéo dài trong ký ức của quốc gia Xhosa. </​div></​div></​div> ​ <p> An toàn trong các cuộc đàm phán hiệp ước, Hintsa nhanh chóng thấy mình bị bắt làm con tin và bị áp lực với những yêu cầu lớn đối với &​quot;​sự phục hồi&​quot;​ của gia súc. Các nguồn tin khác nói rằng anh ta tự hiến thân làm con tin cho đến khi được bồi thường và thậm chí còn đề nghị anh ta đi cùng Đại tá Smith trong việc thu thập gia súc Xhosa. Anh ta cố gắng trốn thoát tại sông Nqabarha nhưng bị truy đuổi, kéo ngựa ra và bất động với những phát súng xuyên qua lưng và chân. Ngay lập tức, một người lính tên George Southey (anh trai của quản trị viên thuộc địa Sir Richard Southey) đã đến phía sau Hintsa và bắn anh ta vào sau đầu; hơn nữa, tai của Hintsa bị cắt đứt sau khi chết. Các nguồn tin khác nói rằng con ngựa của anh ta bị khóa và Harry Smith đã cố gắng bắn người đàn ông đang chạy trốn nhưng cả hai khẩu súng lục của anh ta đều bị hỏng. Bị đuổi theo, anh ta bắt giữ Hintsa và kéo anh ta xuống đất. Hintsa vẫn đầy chiến đấu. &​quot;​Anh ta đang chọc ghẹo tôi với assegai của anh ta,&​quot;​ Đại tá Smith nhớ lại trong cuốn tự truyện của mình, và cảnh sát trưởng đã thành công trong việc phá bỏ để nằm trên một con suối gần đó. Ở đó, trong khi cầu xin lòng thương xót, đỉnh sọ của anh ta bị thổi bay bởi một trong những sĩ quan của Smith và cơ thể anh ta sau đó bị quân đội Anh và thực dân cắt xén. Những hành động này đã gây sốc cho chính phủ ở London, nơi đã lên án và thoái thác Thống đốc DiênUrban. Vụ giết người của Hintsa đã khiến Xhosa tức giận trong nhiều thập kỷ sau đó.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Aftermath">​ Hậu quả </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Vào cuối chiến tranh, 7.000 người thuộc mọi chủng tộc bị mất nhà cửa. ​ </​p><​p>​ Việc định cư Fengu trong lãnh thổ thôn tính có những hậu quả sâu rộng. Quốc gia lang thang này tuyên bố sẽ thoát khỏi sự áp bức dưới bàn tay của Gcaleka và, để đổi lấy vùng đất mà họ được Cape trao cho, họ trở thành đồng minh đáng gờm của Thuộc địa Cape. Họ nhanh chóng có được súng và thành lập đội đặc công để bảo vệ vùng đất mới của họ. Trong các cuộc chiến tiếp theo, họ đã chiến đấu bên cạnh Thuộc địa Cape với tư cách là đồng minh vô giá, không phải là cấp dưới và giành được danh tiếng đáng kể và tôn trọng khả năng võ thuật của họ. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ Cuộc xung đột là chất xúc tác cho tuyên ngôn của Piet Retief và cuộc hành trình vĩ đại. Trong tổng số 40 nông dân (Boers) đã thiệt mạng và 416 trang trại bị cháy rụi. Ngoài ra, 5.700 con ngựa, 115.000 đầu gia súc và 162.000 con cừu đã bị cướp bóc bởi người dân bộ lạc Xhosa. Để trả thù sáu mươi ngàn gia súc Xhosa đã bị thực dân bắt hoặc chiếm lại. ​ </​p><​p>​ Bộ trưởng các thuộc địa của Anh, Lord Glenelg, đã bác bỏ các hành động của d&#​39;​Urban và cáo buộc sự trả thù của Boer đối với người chăn gia súc là điều gây ra xung đột. Kết quả là, cộng đồng Boer đã mất niềm tin vào hệ thống tư pháp Anh và thường đưa luật pháp vào tay họ khi những người chăn gia súc bị bắt. ​ </​p><​p>​ Việc mở rộng và tạo lập lãnh thổ của &​quot;​Nữ hoàng tỉnh Adelaide&​quot;​ cũng bị Luân Đôn lên án là không kinh tế và bất công. Nữ hoàng Adelaide đã bị tước quyền vào tháng 12 năm 1836, biên giới của Cape được tái lập tại sông Keiskamma, và các hiệp ước mới đã được thực hiện với những người đứng đầu chịu trách nhiệm về trật tự bên ngoài sông Fish. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h2><​span id="​Interlude:​_Stockenstr.C3.B6m.27s_treaty_system"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Interlude:​_Stockenström'​s_treaty_system">​ Interthere: hệ thống hiệp ước của Stockenström </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​189px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​bf/​Andries_Stockenstrom_-_Cape_Colony_Archives.jpg"​ width="​187"​ height="​268"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​187"​ data-file-height="​268"/>​ </​div></​div> ​ <p> Sau hậu quả của cuộc chiến biên giới trước đó, tân thống đốc tỉnh Đông, Andries Stockenström,​ đã đưa ra một chính sách biên giới hoàn toàn mới. Stockenström,​ người tuyên bố tôn trọng đáng kể đối với Xhosa, đã phát triển một hệ thống các hiệp ước chính thức để bảo vệ biên giới và trả lại bất kỳ gia súc bị đánh cắp nào từ hai bên (gia súc là một sự bất bình thường xuyên). Các đại lý ngoại giao đã được trao đổi giữa Thuộc địa Cape và các Trưởng Xhosa với tư cách là &​quot;​đại sứ&​quot;​ đáng tin cậy, và việc mở rộng thuộc địa vào vùng đất Xhosa đã bị cấm. Đất bị sáp nhập từ Xhosa trong cuộc chiến trước đó cũng được trả lại và Xhosa bị di dời trở lại vùng đất này, gây ra tình trạng quá tải dân số ở vùng lãnh thổ Xhosa. ​ </​p><​p>​ Trong khuôn khổ của hệ thống mới này, biên giới đã định cư và chứng kiến ​​gần một thập kỷ hòa bình. Các thủ lĩnh Xhosa thường tôn vinh hiệp ước Stockenström và trả lại bất kỳ gia súc nào mà người dân của họ đã đột kích. Về phía Cape, Stockenström,​ người nhìn thấy vấn đề lớn là quản lý đất đai của thực dân, đã sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế những người định cư ở biên giới và ngăn chặn bất kỳ sự mở rộng nào trên đất Xhosa. Một mức độ tin cậy cũng bắt đầu phát triển, và các thủ lĩnh Xhosa đã đến nắm giữ Stockenström với tư cách đặc biệt cao như một người đàn ông, mặc dù ông đã đánh bại quân đội Xhosa nhiều lần, dù sao cũng coi họ là những người bình đẳng ngoại giao.  </​p><​p>​ Hệ thống hiệp ước bắt đầu làm sáng tỏ khi những người định cư có được một nhà lãnh đạo và phát ngôn viên kiên quyết dưới hình thức Robert Godlonton, người lãnh đạo một phong trào thực dân lớn để phá hủy hệ thống của Stockenström và cho phép chiếm giữ các vùng đất Xhosa. Như một người định cư đã tuyên bố chủ yếu về lãnh thổ Xhosa: <i> &​quot;​Diện mạo của đất nước rất tốt, nó sẽ tạo ra những trang trại cừu tuyệt vời.&​quot;​ </i> Godlonton cũng sử dụng ảnh hưởng đáng kể của mình trong các tổ chức tôn giáo của Cape để lái xe ý kiến, tuyên bố rằng: <i> &​quot;​chủng tộc Anh được chính Thiên Chúa chọn để thực dân hóa Kaffraria&​quot;​ </i>. </​p><​p>​ Trước áp lực lớn và các vụ kiện tàn khốc, Stockenström cuối cùng đã bị bãi nhiệm và thống đốc mới của Anh, Maitland, bãi bỏ các hiệp ước. <sup id="​cite_ref-newhistory1_15-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p> ​ <​h2><​span id="​Seventh_war_.281846.E2.80.9347.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Seventh_war_(1846–47)"><​span id="​Seventh_War"/>​ Chiến tranh thứ bảy (1846 Hóa47) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg/​220px-Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg"​ width="​220"​ height="​285"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg/​330px-Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg/​440px-Mfengu_soldier_of_Cape_Colony_-_Fingo_People.jpg 2x" data-file-width="​709"​ data-file-height="​917"/>​ <div class="​thumbcaption">​ <b> Fengu </b> (<i> &​quot;​Ngón tay&​quot;​ </i> trên khắp miền nam châu Phi với tư cách là những tay súng lão luyện, là những đồng minh vô giá của Thuộc địa Cape trong các cuộc chiến ở biên giới của nó. </​div></​div></​div> ​ <p> Chiến tranh Xhosa lần thứ bảy thường được gọi là &​quot;​Chiến tranh rìu&​quot;​ hay &​quot;​Chiến tranh Amatola&​quot;​. Về phía thực dân, có hai nhóm chính tham gia: các cột của quân đội đế quốc Anh được gửi từ Luân Đôn và chủng tộc hỗn hợp địa phương <i> &​quot;​Lực lượng Burgher&​quot;​ </​i>​chủ yếu là Khôi, Fengu, người định cư Anh và lính biệt kích Boer, lãnh đạo bởi tổng chỉ huy của họ, Andries Stockenström. Quan hệ giữa quân đội Hoàng gia Anh và các chỉ huy địa phương bị phá vỡ hoàn toàn trong chiến tranh. ​ </​p><​p>​ Về phía Xhosa, Ngqika (được người châu Âu gọi là &​quot;​Gaika&​quot;​) là bộ lạc chính tham gia vào cuộc chiến, được hỗ trợ bởi các phần của Ndlambe và Thembu. Các lực lượng Xhosa có số lượng lớn hơn 10 lần và đến thời điểm này đã thay thế vũ khí truyền thống của họ bằng súng. Chính việc sử dụng súng mới của họ đã khiến Xhosa hiệu quả hơn đáng kể trong việc chiến đấu với người Anh. Cả hai bên tham gia vào việc sử dụng rộng rãi các chiến thuật thiêu đốt trên mặt đất. </​p><​p>​ Trưởng nhóm Mgolombane Sandile đã lãnh đạo người Ngqika trong Chiến tranh biên giới lần thứ bảy (1846, 47), Chiến tranh biên giới lần thứ tám (1850, 53) và Chiến tranh biên giới thứ chín (1877 ), trong đó anh ta đã bị giết. Những cuộc đụng độ này đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng vũ khí của quân đội Xhosa, ghi được nhiều chiến thắng cho Chánh Sandile, mang lại cho ông danh tiếng như một anh hùng Xhosa và chiến binh dũng mãnh. <sup id="​cite_ref-Sandile’s_grave_18-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Background_2">​ Bối cảnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] 19659017] Căng thẳng đã âm ỉ giữa nông dân và người tuần hành, ở cả hai bên biên giới, kể từ khi phá hủy hệ thống hiệp ước của Stockenstrom. Thống đốc Maitland áp đặt một hệ thống hiệp ước mới cho các thủ lĩnh mà không hỏi ý kiến ​​họ, trong khi hạn hán nghiêm trọng buộc Xhosa tuyệt vọng phải tham gia vào các cuộc tấn công gia súc ở biên giới để sống sót. Ngoài ra, chính trị gia Robert Godlonton tiếp tục sử dụng tờ báo của mình <i> Tạp chí Thị trấn Graham </i> để kích động cho những người định cư ở Đông Cape sáp nhập và giải quyết vùng đất đã được trả lại cho Xhosa sau chiến tranh trước đó.  </​p><​p>​ Sự kiện thực sự châm ngòi chiến tranh là một cuộc tranh chấp tầm thường đối với một cuộc đột kích. Một người hộ tống Khôi đang vận chuyển một tên trộm Xhosa bị đánh cắp đến Grahamstown để bị xử vì ăn cắp một chiếc rìu, khi những kẻ đột kích Xhosa tấn công và giết chết người hộ tống Khôi. Xhosa từ chối đầu hàng kẻ giết người và chiến tranh nổ ra vào tháng 3 năm 1846.  <sup id="​cite_ref-newhistory1_15-1"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Initial_British_setbacks">​ Những thất bại ban đầu của người Anh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png/​220px-War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png"​ width="​220"​ height="​136"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png/​330px-War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png/​440px-War_of_the_Axe_-_Sketch_of_shootout_between_British_Imperial_Troops_and_Xhosa_Soldiers_-_Amatola_Mnts_June_1851.png 2x" data-file-width="​608"​ data-file-height="​377"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Phác thảo về vụ xả súng khi Quân đội Hoàng gia Anh cố gắng xông vào vị trí của Sandile trên dãy núi Amatola. </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg/​220px-1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg/​330px-1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg/​440px-1850_frontier_shoot-out_-_between_Xhosa_and_long_British_wagon_train.jpg 2x" data-file-width="​1136"​ data-file-height="​907"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Bắn ra giữa Xhosa và cột quân đội Anh dài, di chuyển chậm. </​div></​div></​div> ​ <p> Các lực lượng chính quy của Anh phải chịu những thất bại ban đầu. Một cột của Anh được gửi đến để đối đầu với người đứng đầu Ngqika, Mgolombane Sandile, đã bị trì hoãn tạm thời tại dãy núi Amatola, và Xhosa tấn công đã có thể chiếm được trung tâm của đoàn tàu kéo dài ba dặm không được bảo vệ, mang đi nguồn cung của chính quyền Anh rượu vang và các vật tư khác. ​ </​p><​p>​ Một số lượng lớn Xhosa sau đó đã tràn qua biên giới khi quân đội đế quốc đông đảo trở về, từ bỏ tiền đồn của họ. Cuộc kháng chiến thành công duy nhất là từ Fengu địa phương, người anh hùng bảo vệ ngôi làng của họ khỏi lực lượng Xhosa lớn hơn nhiều. ​ </​p><​p>​ Vào ngày 28 tháng 5, một lực lượng 8.000 Xhosa đã tấn công quân đồn trú cuối cùng còn lại của Anh, tại Fort Peddie, nhưng đã rơi trở lại sau một cuộc đấu súng dài với quân đội Anh và Fengu. Các Xhosa quân đội sau đó diễu hành trên phố Grahamstown chính nó, nhưng đã được tổ chức khi một đội quân khá lớn của Ndlambe Xhosa bị đánh bại trên ngày 07 tháng 6 năm 1846 của Tổng Somerset trên Gwangu, một vài dặm từ Fort Peddie. Tuy nhiên, các cột của Anh di chuyển chậm, như Xhosa, bị cản trở đáng kể bởi hạn hán và đang trở nên tuyệt vọng. ​ </​p><​p>​ Sau nhiều cuộc tranh luận, họ buộc phải gọi Stockenström và lực lượng Burgher địa phương. </​p> ​ <​h3><​span id="​The_local_Burghers.27_campaign"/><​span class="​mw-headline"​ id="​The_local_Burghers'​_campaign">​ Chiến dịch của Burghers địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Boers_1881.png/​220px-Boers_1881.png"​ width="​220"​ height="​232"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Boers_1881.png/​330px-Boers_1881.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​c2/​Boers_1881.png 2x" data-file-width="​380"​ data-file-height="​401"/>​ <div class="​thumbcaption">​ địa hình biên giới miền núi. </​div></​div></​div> ​ <p> Bộ tư lệnh địa phương có hiệu quả hơn nhiều trong địa hình gồ ghề và đồi núi, trong đó họ có kiến ​​thức địa phương đáng kể.  </​p><​p>​ Sau khi gây ra một chuỗi thất bại trên Ngqika, Stockenström đã đưa một nhóm nhỏ và một số biệt kích được gắn kết của mình qua biên giới thuộc địa và nhanh chóng bị đẩy vào vùng đất Xhosa độc lập bên kia biên giới. Họ cưỡi sâu vào vùng trung tâm Transkei Xhosa, trực tiếp về phía kraal của Sarhili (&​quot;​Kreli&​quot;​),​ thủ lĩnh tối cao của tất cả Xhosa. ​ Do một phần do tốc độ tiếp cận của họ, họ hầu như không bị lực lượng Xhosa giao chiến và cưỡi thẳng vào thủ đô của Sarhili. </​p><​p>​ Trưởng Paramount Sarhili và các tướng lĩnh của ông ta đã đồng ý gặp Stockenström (với các chỉ huy của ông ta là Groepe, Molteno và Brownlee) trên một sườn núi gần đó. Cuộc họp ban đầu rất căng thẳng - những người cha của cả Sarhili và Stockenström đã bị giết trong khi không vũ trang. Cả hai người cũng là cựu chiến binh của một số cuộc chiến biên giới với nhau và, trong khi họ đối xử với nhau hết sức tôn trọng, Stockenström đưa ra yêu cầu cực đoan rằng Sarhili phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công Ngqika nào trong tương lai.  </​p><​p>​ Sau khi đàm phán kéo dài, Sarhili đã đồng ý trả lại bất kỳ gia súc v 
 +Cập Nhật: Shanghai Apple Store Bohlin Cywinski Jackson bởi Roy Zipstein - 1297 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /> Update: Shanghai Apple Store / Bohlin Cywinski Jackson bởi Roy Zipstein <br /> © Roy Zipstein <br /> như chúng tôi báo cáo trước đó cuối tuần, Bohlin Cywinski Jackson mới nhất Apple store (và đầu tiên của Trung Quốc!) mở cửa ngày 10 tháng 7. Năm năm qua, nhà nhiếp ảnh Roy Zipstein đã tài liệu về mua sắm, đi du lịch đến Mỹ, Europe, Châu á và Úc thậm chí để làm nổi bật các nghệ thuật của các cấu trúc kiểu dáng đẹp. Tương tự như thế nào, phải mất một loại nhất định của kiến trúc sư thể hiện triết lý thẩm Mỹ và công nghệ của Apple trong hình thức xây dựng, phải mất một loại nhất định của nhiếp ảnh gia để nắm bắt tinh túy đó trên phim. Zipstein nhận xét qua Bernstein & amp; Andriulli, "cửa hàng của Apple được vì vậy thiết kế đẹp, bên trong và ra ngoài. Nó rất thú vị để chứng kiến những thiết kế quá trình phát triển trong vài năm qua, bằng cách sử dụng các vật liệu khác nhau như thủy tinh, thép không gỉ và đá và giải thích tiến triển của không gian nội thất. Có các kiến trúc sư hiện diện tại một số các cành và có thể trao đổi những suy nghĩ với họ đã là một tiền thưởng thêm cho tôi" <br /> chúng tôi vui mừng để chia sẻ những bức ảnh mới nhất của Zipstein từ Thượng Hải! Và, chắc chắn để xem chúng tôi cài đặt trước của hình ảnh nhờ người dùng nhấp nháy Lesh51. <br /> sau khi nhìn thấy hình ảnh, mà cửa hàng làm bạn thích? Cube New York hoặc xi lanh Shanghai? <br /> © Roy Zipstein <br /> © Roy Zipstein <br /> © Roy Zipstein <br /> © Roy Zipstein <br /> © Roy Zipstein <br />  <a href="​https://​ghesofa.bellasofa.vn/​post/​175505040762/​mental-illness-recovery-series-book-contains-100">​bàn ghế sofa phòng khách giá rẻ tphcm</​a>​ 
 +Cập Nhật: Shanghai Apple Store Bohlin Cywinski Jackson bởi Roy Zipstein - 1297 </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2934.txt · Last modified: 2018/12/18 09:47 (external edit)