User Tools

Site Tools


home2914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2914 [2018/12/18 08:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Maine, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chesterville </b> là một thị trấn thuộc Hạt Franklin, Maine, Hoa Kỳ. Dân số là 1.352 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 37,55 dặm vuông (97,25 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 36,17 dặm vuông (93,68 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 1,38 dặm vuông (3,57 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659006] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 1.352 người, 549 hộ gia đình và 392 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 37,4 người trên mỗi dặm vuông (14,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 779 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 21,5 mỗi dặm vuông (8,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 97,3% da trắng, 0,1% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 0,6% người châu Á, 0,1% từ các chủng tộc khác và 1,8% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,4% dân số. </​p><​p>​ Có 549 hộ gia đình trong đó 29,1% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 57,2% là vợ chồng sống chung, 10,4% có chủ nhà là nữ không có chồng, 3,8% có nam chủ nhà không có vợ hiện tại, và 28,6% là những người không phải là gia đình. 22,8% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,46 và quy mô gia đình trung bình là 2,81. </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 44,1 tuổi. 20,1% cư dân dưới 18 tuổi; 7,4% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 24% là từ 25 đến 44; 34,3% là từ 45 đến 64; và 14,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 49,4% nam và 50,6% nữ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ năm 2000, có 1.170 người, 467 hộ gia đình và 324 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 32,1 người trên mỗi dặm vuông (12,4 / km²). Có 684 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 18,8 mỗi dặm vuông (7,2 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 98,46% Trắng, 1,20% Châu Á, 0,09% từ các chủng tộc khác và 0,26% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,51% dân số. </​p><​p>​ Có 467 hộ trong đó 33,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,5% là vợ chồng sống chung, 7,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,6% không có gia đình. 22,1% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,7% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,50 và quy mô gia đình trung bình là 2,94. </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 25,0% dưới 18 tuổi, 7,6% từ 18 đến 24, 29,1% từ 25 đến 44, 27,3% từ 45 đến 64 và 10,9% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 95,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 97,1 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 31,563 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 35,938. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,615 so với $ 20,592 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 15.376 đô la. Khoảng 10,0% gia đình và 12,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 10,7% những người dưới 18 tuổi và 15,2% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​    <​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 33′04 ″ N ] 70 ° 05′10 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44.55111 ° N 70.08611 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44.55111; -70.08611 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </p> <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1333 Cached time: 20181212042946 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.488 seconds Real time usage: 0.630 seconds Preprocessor visited node count: 4707/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 112692/​2097152 bytes Template argument size: 9296/​2097152 bytes Highest expansion depth: 14/40 Expensive parser function count: 2/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 16138/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.196/​10.000 seconds Lua memory usage: 6.23 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 498.004 ​     1 -total ​ 51.96% ​ 258.778 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 29.42% ​ 146.488 ​     1 Template:​Infobox ​ 19.53% ​  ​97.271 ​     1 Template:​Reflist ​ 17.12% ​  ​85.243 ​     6 Template:​Cite_web ​ 11.08% ​  ​55.191 ​     1 Template:​Short_description ​  ​8.03% ​  ​40.011 ​     5 Template:​Convert ​  ​7.70% ​  ​38.365 ​     1 Template:​US_Census_population ​  ​6.23% ​  ​31.035 ​     2 Template:​Coord ​  ​5.26% ​  ​26.176 ​     3 Template:​Navbox --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115958-0!canonical and timestamp 20181212042946 and revision id 840136134 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Quy trình tiếp nhận thiết kế nội thất showroom 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Thiết kế nội thất showroom</​strong>​ là con đường gắn kết hiệu quả nhất quảng cáo sản phẩm của bạn đến với khách hàng. Vậy một quy trình tiếp nhận thiết kế nội thất showroom gồm những bước nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé! Vì có hiểu được quy trình thì bạn mới có thể dễ dàng kiểm tra, đánh giá nhà thiết kế đó có đạt yêu cầu về chất lượng và kinh nghiệm hay không.</​span></​p><​p>​ </​p><​p><​img data-attachment-id="​44171"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-trinh-tiep-nhan-thiet-ke-noi-that-showroom-day-du-tu-a-den-z/​noi-that-showroom/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom.png"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất showroom"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất showroom&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom.png"​ class="​aligncenter wp-image-44171 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất showroom"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom.png"​ alt="​Thiết kế nội thất showroom"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-768x512.png 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-90x60.png 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-300x200.png 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​Gap_go_thu_thap_thong_tin_va_tiep_nhan_yeu_cau_thiet_ke_cua_khach_hang"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Gặp gỡ, thu thập thông tin và tiếp nhận yêu cầu thiết kế của khách hàng</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Những công việc mà trong buổi gặp gỡ cần phải làm được đó là trao đổi, trò chuyện và nắm được những mong muốn cơ bản của khách hàng như:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​–Khách hàng muốn <​em>​thiết kế showroom nội thất</​em>​ cho không gian nào hay toàn bộ?</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​–  Phong cách thiết kế chủ đạo mà khách hàng mong muốn là gì?</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Màu sơn chủ đạo trong showroom?</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Vật liệu nội thất chủ đạo là gì?​…</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Trong quá trình trò chuyện, chúng ta cũng sẽ đưa ra những gói <​strong>​thiết kế nội thất showroom</​strong>​ và một số yêu cầu từ công ty để khách hàng nắm được.</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​44173"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-trinh-tiep-nhan-thiet-ke-noi-that-showroom-day-du-tu-a-den-z/​noi-that-showroom-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom.png"​ data-orig-size="​920,​605"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất showroom"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom.png"​ class="​aligncenter wp-image-44173 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất showroom"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom.png"​ alt="​Thiết kế nội thất showroom"​ width="​920"​ height="​605"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom-768x505.png 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​nội-thất-showroom-90x60.png 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​Khao_sat_thuc_te"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Khảo sát thực tế</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đây là một trong những bước vô cùng quan trọng trong một quy trình thiết kế nội thất showroom. Các KTS của chúng tôi sẽ tiến hành đo đạc và nắm các thông số kỹ thuật cần thiết như diện tích của từng không gian, hệ thống dầm, trần… để đảm bảo thiết kế và thực tế ăn khớp 100% với nhau. Bạn muốn đánh giá được công ty thiết kế có chuyên nghiệp hay không là ở khâu quan trọng này. Vậy nên bạn hãy quan sát và để ý thật kỹ nhé!</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​44174"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-trinh-tiep-nhan-thiet-ke-noi-that-showroom-day-du-tu-a-den-z/​noi-that-showroom-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1.png"​ data-orig-size="​920,​575"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất showroom"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất showroom&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1.png"​ class="​aligncenter wp-image-44174 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất showroom"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1.png"​ alt="​Thiết kế nội thất showroom"​ width="​920"​ height="​575"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​noi-that-showroom-1-768x480.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​Thiet_ke_so_bo"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Thiết kế sơ bộ</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bản <​strong>​thiết kế nội thất showroom</​strong>​ sơ bộ sẽ có bản vẽ mặt bằng bố trí tham khảo, kèm theo những hình ảnh tư liệu có tính chất gợi ý. Bản thiết kế sơ bộ dựa trên những mong muốn của khách hàng trong quá trình trao đổi và những thông số kỹ thuật trong công tác khảo sát thực trạng. Qua bản thiết kế sơ bộ này, khách hàng có thể đưa ra những mong muốn, chỉnh sửa để tiến hành bước tiếp theo trong quy trình thiết kế nội thất.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​Thiet_ke_chi_tiet_3D"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Thiết kế chi tiết 3D</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Sau khi ký kết hợp đồng và thống nhất phương án mặt bằng kỹ thuật với khách hàng, các kiến trúc sư sẽ tiến hành vẽ 3D cho toàn bộ những không gian thiết kế theo yêu cầu của khách hàng để khách hàng có thể hình dung được ngôi nhà của mình sau khi hoàn thành sẽ như thế nào.</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​44175"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-trinh-tiep-nhan-thiet-ke-noi-that-showroom-day-du-tu-a-den-z/​thiet-ke-showroom-noi-that/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that.png"​ data-orig-size="​920,​575"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet ke showroom noi that" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất showroom&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that.png"​ class="​aligncenter wp-image-44175 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất showroom"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that.png"​ alt="​Thiết kế nội thất showroom"​ width="​920"​ height="​575"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiet-ke-showroom-noi-that-768x480.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Sau khi hoàn thiện bản vẽ 3D với các không gian phối cảnh hợp lý, chúng tôi sẽ tiêp tục các công đoạn:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ – Lên Phương Án Thiết kế Cửa Hàng:</​span></​p><​ul style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Thiết kế hồ sơ phong thủy</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Thiết kế hồ sơ sơ bộ mặt bằng</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Thiết kế phối cảnh, hoàn thiện hồ sơ sơ bộ</​span></​li></​ul><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​–  Triển Khai Hồ Sơ:​ Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ –  Hoàn Thành Hồ Sơ:</​span></​p><​ul style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bàn giao hồ sơ</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hai bên ký hợp đồng thanh quyết toán thiết kế.</​span></​li></​ul><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Sản phẩm thiết kế thi công nội thất showroom cửa hàng hoàn thiện về cơ bản sẽ có những bộ phận sau:</​span></​p><​ol style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Quầy thu ngân.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vách LOGO có nội dung theo yêu cầu của khách hàng.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Các dãy tủ để đồ treo + đồ gấp hai bên tường.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một Hàng kệ giữa nhà để đồ treo + đồ gấp.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bục manocanh (Hoặc kệ trước).</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hệ thống tranh ảnh đi kèm.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hệ thống đèn chiếu sáng.</​span></​li><​li><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một số phụ kiện trang trí khác</​span></​li></​ol><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Ngoài ra đối với một số nội thất showroom thì có thể có thêm phần Thạch cao, Bảng hiệu quảng cáo, thiết bị an ninh …</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​44176"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-trinh-tiep-nhan-thiet-ke-noi-that-showroom-day-du-tu-a-den-z/​thiet-ke-showroom-noi-that-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất.png"​ data-orig-size="​920,​506"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiết kế showroom nội thất"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất showroom&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất.png"​ class="​aligncenter wp-image-44176 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất showroom"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất.png"​ alt="​Thiết kế nội thất showroom"​ width="​920"​ height="​506"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất.png 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​thiết-kế-showroom-nội-thất-768x422.png 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đến đây có lẽ bạn đã nắm được một phần nào quy trình tiếp nhận <​strong>​thiết kế nội thất showroom</​strong>​ rồi phải không nào. Một công ty thiết kế chuyên nghiệp không chỉ giỏi trong việc thiết sáng tạo mà còn phải biết nắm bắt được nhu cầu, ý muốn từ chủ showroom và thị hiếu của khách hàng. Từ đó mới có thể tạo nên một showroom đạt hiệu quả cao khi đi vào kinh doanh.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm: Thiết kế thi công showroom nội thất SieMatic Hà Nội đẹp tráng lệ</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công ty Kiến trúc – Nội thất Vietnamarch</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​6</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Quy trình tiếp nhận thiết kế nội thất showroom
home2914.txt · Last modified: 2018/12/18 08:24 (external edit)