User Tools

Site Tools


bellasf1291

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1291 [2018/12/18 09:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Oklahoma, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hulbert </b> là một thị trấn ở Hạt Cherokee, Oklahoma, Hoa Kỳ, được đặt theo tên của Ben H. Hulbert, một người đàn ông Cherokee nổi tiếng. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Dân số là vào năm 2010 điều tra dân số, tăng 8,7% so với 543 trong cuộc điều tra dân số năm 2000. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Đức Mẹ Truyền tin của Tu viện Clear Creek là một tu viện Benedictine tọa lạc tại Hulbert. Tu viện Clear Creek, gần đây đã được nâng lên thành một tu viện, là một tu viện của Đức Bà de Fontgombault,​ nơi đây là một tu viện của Saint Pierre de Solesmes, cũng ở Pháp. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cửa hàng Hulbert và Grist Mill được xây dựng vào năm 1890 được xây dựng giữa các thị trấn Wagoner và Tahlequah vào năm 1890. Theo truyền thuyết địa phương, một người bẫy trắng Kentucky tên là Benjamin Hulbert kết hôn với một phụ nữ Cherokee và xây dựng một cửa hàng trên mảnh đất được giao của mình. Một khu định cư hình thành xung quanh nó. Cộng đồng đã chuyển đến vị trí hiện tại sau khi bước sang Thế kỷ 20 để gần với tuyến đường sắt gần nhất. Một bưu điện được mở tại đó vào ngày 4 tháng 5 năm 1903. Thị trấn Hulbert hợp nhất vào ngày 18 tháng 1 năm 1965. Nó trở thành một thành phố vào năm 1996. <sup id="​cite_ref-EOHC-Hulbert_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hulbert được đặt ở phía tây Hạt Cherokee tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 55′54 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 95 ° 8′34 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 35.93167 ° N 95.14278 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 35.93167; -95,14278 [19659016] (35,931562, -95,​142642). [19659017] Oklahoma State Highway 51 đi qua thị trấn, dẫn đông 10 dặm (16 km) để Tahlequah, quận lỵ, và phía tây 14 dặm (23 km) để Wagoner. Fort Hồ Gibson trên sông Neosho là 7 dặm (11 km) về phía tây trên quốc lộ 51.  </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 1,0 dặm vuông (2,7 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đều nằm trên đất liền. <sup id="​cite_ref-Census_2010_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 505 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 633 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 499 21,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 543 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 590 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2015 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 603 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2015_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2.2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 543 người, 214 hộ gia đình và 148 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 572,1 người trên mỗi dặm vuông (220,7 / km²). Có 245 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 258,1 trên mỗi dặm vuông (99,6 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 44,94% Trắng, 47,15% Người Mỹ bản địa và 7,92% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,18% dân số.  </​p><​p>​ Có 214 hộ gia đình trong đó 36,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,1% là vợ chồng sống chung, 20,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,4% không có gia đình. 26,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,54 và quy mô gia đình trung bình là 3,01.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 29,8% dưới 18 tuổi, 12,3% từ 18 đến 24, 26,9% từ 25 đến 44, 19,5% từ 45 đến 64 và 11,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 29 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 82,2 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 83,2 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 19.886 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 24.063 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 23,333 so với $ 19,107 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 9,508 đô la. Khoảng 23,7% gia đình và 26,5% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 28,7% những người dưới 18 tuổi và 34,4% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​   <p> Trung tâm Y tế Cộng đồng NeoHealth Bắc Đông Bắc Oklahoma có trụ sở tại Hulbert và điều hành năm phòng khám: Trung tâm Y tế Hulbert ở Hulbert, Trung tâm Y tế Tahlequah, Phòng khám Chăm sóc Mở rộng Tahlequah và Trung tâm Y tế Gia đình NeoHealth OB / GYN Trung tâm y tế ở Salina và NeoHealth Muskogee. NeoHealth cũng đã mở một hiệu thuốc ở Hulbert vào tháng 4 năm 2012. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ Hợp tác xã điện vùng Hồ (LREC) cung cấp điện cho hầu hết các quận Cherokee và các quận lân cận. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Làm thế nào các địa danh có tên của họ&​quot;​. <i> Làm thế nào các địa danh có tên của họ </i>. <i> Phượng hoàng xạ hương </i>. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=How+Places+Got+Their+Names&​rft.atitle=How+Places+Got+Their+Names&​rft_id=http%3A%2F%2Fmuskogeephoenix.com%2Fokcentennial%2Fx2128964679%2FHow-places-got-their-names&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Điều tra dân số: Hulbert, Dân số Oklahoma. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2013. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-EOHC-Hulbert-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Carol L. Kirkland, &​quot;​Hulbert,&​quot;​ <i> Bách khoa toàn thư về lịch sử và văn hóa Oklahoma </i>. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2015. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Thị trấn Hulbert, Oklahoma&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 12 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Hulbert+town%2C+Oklahoma&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US4036400&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2015-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2015&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2 tháng 6 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 7, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2015&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHulbert%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.neohealth.org </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659057</​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1330 ​ Cached time: 20181207091244 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.464 seconds ​ Real time usage: 0.593 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4221/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 59055/​2097152 bytes  Template argument size: 8248/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 19718/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.209/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.23 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 531.738 1 -total ​  ​63.70% 338.702 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​38.87% 206.712 1 Template:​Infobox ​  ​16.84% 89.568 7 Template:​Cite_web ​  ​11.84% 62.961 1 Template:​Short_description ​  8.15% 43.326 4 Template:​Convert ​  7.97% 42.365 2 Template:​Coord ​  7.74% 41.145 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  7.11% 37.822 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  6.82% 36.238 9 Template:​Rnd ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​130093-0!canonical and timestamp 20181207091243 and revision id 867594113 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Bàn trà sofa gỗ xoan đào chất lượng ra sao? 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Việc lựa chọn chiếc <​strong><​a href="​http://​sofachon.com/​nhung-mau-ban-tra-sofa-dep-tphcm/">​bàn trà phòng khách đẹp</​a></​strong>​ nào không chỉ phụ thuộc vào phong cách trang trí mà còn phụ phải xem chúng kết hợp với ghế sofa có hợp hay không, những chất liệu làm ghế đa phần các bộ sofa đều kết hợp được, trong đó gỗ xoan đào đang được nhiều người tin nhiệm cho đặc tính kỹ thuật tương đối tốt, có tính thẩm mỹ, giá rẻ và chất lượng.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Gỗ xoan đào là một trong những sản phẩm gỗ tự nhiên đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình, chúng mang lại vẻ sang trọng cho đồ nội thất, đặc tính quý báu của gỗ chính là chất liệu hoàn hảo tự nhiên, màu sắc đẹp và sang trọng nên được sử dụng nhiều trong việc trang trí nội thất, chúng được xử lý chống mối mọt, chống nước nên giữ được màu sắc vô cùng phong phú.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​ban-tra.jpg"​ rel="​attachment wp-att-760"><​img class="​alignnone size-full wp-image-760"​ src="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​ban-tra.jpg"​ alt="​ban tra sofa" width="​500"​ height="​415"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Ưu điểm của <​strong><​a href="​http://​sofabella.vn/​ban-sofa/">​bàn trà sofa</​a></​strong>​ gỗ xoan đào:</​p> ​ <ul style="​text-align:​ justify;"> ​ <​li>​Rắn chắc và cứng, vân gỗ đẹp.</​li> ​ <​li>​Chịu nước, chịu nhiệt khá tốt, đặc biệt là tính chịu nén, lịu lực cao.</​li> ​ <​li>​Không bị cong vênh, nứt nẻ theo thời gian.</​li> ​ <​li>​Chống được mối mọt, luôn bền đẹp với thời gian.</​li> ​ <​li>​Sử dụng vecni hoặc được sơn PU sẽ tạo được màu như ý.</​li> ​ <​li>​Vân gỗ đẹp, mặt gỗ thô đề, tom gỗ rất mịn.</​li> ​ </​ul> ​ <h2 style="​text-align:​ justify;">​Mua bàn trà sofa gỗ xoan đào ở đâu?</​h2> ​ <p style="​text-align:​ justify;"><​strong>​Sofachon</​strong>​ chuyên cung cấp các sản phẩm bàn sofa gỗ tự nhiên cao cấp, chất lượng, rẻ, chất lượng, đến với chúng tôi bạn đã tìm tới thiên đường của nội thất với giá cả phải chăng. Bàn trà của chúng tôi có kích thước, mẫu mã đa dạng, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng để mang tới cho bạn những bộ bàn ưng ý nhất.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​ban-tra2.jpg"​ rel="​attachment wp-att-762"><​img class="​alignnone size-full wp-image-762"​ src="​http://​sofachon.com/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​ban-tra2.jpg"​ alt="​ban tra sofa" width="​500"​ height="​394"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Thiết kế của bàn có sự thay đổi để thích hợp với nhu cầu của người sử dụng, ray ngăn kéo, tay mắm được sử dụng sẵn có cho bàn trà là loại phụ kiện thường, ngoài ra còn được kết hợp với kính cường lực cao cấp giúp kiểu dáng sang trọng hơn.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Nói tới chất lượng của gỗ tự nhiên, không ai có thể phủ định được chúng, điều quan trọng là cách sử dụng của người mua ra sao để giữ được tuổi thọ cho chúng, hãy vệ sinh thường xuyên để giữ được sản phẩm lâu và tốt hơn.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Nếu có nhu cầu về <​strong><​a href="​http://​sofabella.vn/​tag/​ban-tra-sofa-go/">​bàn trà sofa gỗ</​a></​strong>​ tự nhiên, hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết, chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý và tốt nhất cho không gian phòng khách gia đình bạn.</​p>​ 
 +Bàn trà sofa gỗ xoan đào chất lượng ra sao? </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1291.txt · Last modified: 2018/12/18 09:47 (external edit)